Logo Brouwerij Eugene Marres

FAMILIE GESCHIEDENIS

MARRES · MARES

Volgraaf

Some pages are in English

Quelques pages sont en FranÁais

English flag USA flag Franse vlag Waalse vlag
Logo Valkenbrouwerij Marres

*

Prehistorie Genetica Genealogie Cultuur IndustrieŽn Sitemap Contact
Zerk Pau de Marres

Marres

De Nederlandse familie Marres telt drie familietakken, de bekendste draagt de naam Marres, een tweede Mares en een derde Volgraaf. De familie­geschiedenis wordt hier beschreven vanaf de eerste historische vermelding in het jaar 1388 wanneer de weduwe van de stamvader de jaarlijkse cijns aan het Gasthuis van Tongeren afdraagt wegens landbezit in Zussen bij Maastricht.

Johan Marres verwerft daar in 1403 een hof, die eerder in het bezit was van Lambrecht van Boxberch. Dit goed gaat rond 1430 naar zoon Johan Mees. Als burger van Maastricht taxeert Johan Marres na afloop van de Luikse oorlog, 1407-1408, voor de Maastrichtse overheid zijn oorlogsschade.

De familiale werkzaamheden vanaf de middeleeuwen worden besproken bij Lakenhandelaren. Paul Marres is gouverneur van de Maastrichtse laken­scheerders in de jaren 1416, 1421 en 1423. Johans zoon Reyner is gegoed in de Vroenhof van Maastricht. Kleinzoon Johan wordt in 1457 ook gildegouverneur en in 1467 kapitein van de Maastrichtse burgerij. Diens zoon Reyner vestigt zich definitief in Heukelom. Hier bezit de familie al voor het einde van de 15e eeuw twee hofsteden die tot in de 17e eeuw in familiebezit blijven.

Een charter van de Maastrichtse schepenbank De Vroenhof bevestigde in 1523 aan de gebroeders Jan, Reyner en Matthijs Marres, van Heukelom genoemd maar burgers van Maastricht, vrijstelling van tol voor hun handel in Brabant. Matthijs gebruikt vaak de aliasnaam Volgraaf. Zijn nakomelingen houden dit als familienaam. Uit hen stamt de Dordtse familie Volgraaf die in het midden van de vorige eeuw is uitgestorven.

Reyner heeft twee zonen, Reyner en Matthijs. Reyner junior vestigt zich in Val-Meer (thans BelgiŽ). Uit hem komt de stam Mares, waarvan de huidige leden nazaten zijn van een tak die zich later vestigt in het dorp Wolder bij Maastricht.

Matthijs de jonge, later overigens weer de oude genoemd, blijft tot zijn overlijden in in 1613 in Heukelom wonen. In de jaren tachtig van de 16e eeuw vestigen zijn twee zoons Nicolaas en Reyner zich in Maastricht. Nicolaas Marres is de stamvader van de tak Marres. Hij koopt in 1591 het huis de Valk op de Brusselsestraat. Dit huis blijft tot 1722 in familiebezit.

Vanaf 1641 zijn de leden van het geslacht Marres ononderbroken werkzaam in het Maastrichtse brouwersgilde in veertien verschillende Brouwerijen tot het jaar 1959 toen de laatste brouwerij ophield te bestaan. De herstart in 2008, om didactische redenen, van een brouwerij te Dordrecht wordt getoond.

In de negentiende eeuw breiden de werkzaamheden zich uit in andere industrieŽn zoals de Zoutziederij en later ook de steenfabricage.

Van alle tijden zijn bestuurlijke activiteiten als schepen, schout, gemeenteraads- en statenlid, wethouder, burgemeester, en rechtsprekende als kantonrechter, rechter en raadsheer en`ook functies in de diplomatieke dienst als gezant en ambassadeur.

Beschreven worden de didactische bezigheden bij het middelbaar en hoger onderwijs als directeur van een stadscollege, (con)rector van een gymnasium, en als hoogleraren in medische, juridische en vroeger ook theologische faculteiten.

Vanaf de zeventiende eeuw zijn meerdere leden van de familie actief in de Rooms-katholieke kerk als priester, kloosterling, kloosterprior en -priores, pastoor-deken, moraal­theoloog, hoogleraar priesteropleiding, kanunnik en geheim kamerheer van de paus. Tegen het einde van de vorige eeuw is door de meeste familieleden de deelname aan het kerkelijk leven beŽindigd.

De sportieve activiteiten en culturele verrichtingen worden behandeld.

De genealogie Marres, beschrijvingen van de takken Mares en Volgraaf, en genealogieŽn van verwante geslachten zijn te vinden met de afbeeldingen van zegels en wapens.

De kwartierstaat van het echtpaar Marres-Pekelharing gaat beiderzijds legitiem terug tot de brouwerspatroon Sint Arnoldus. Hierbij worden enige zijpaden betreden naar interessante feiten van direct verwante families.

Aandacht is geweid aan personen die meewerkten in hun fabrieken.

Enkele bijzondere archeologische vondsten uit de Romeinse tijd gedaan bij verbouwingen van hun huizen in het historische stadsdeel van Maastricht en uit de verre prehistorie in hun steengroeve BelvťdŤre te Caberg worden beschreven.

Genetisch genealogisch behoort de familie tot de Y-DNA clade G-FGC6629 die in de Middeleeuwen of eerder ontstond. Toen scheidden zich twee takken af. Een waaruit de Waalse familie Nolet ontstond en een waaruit de Vlaamse familie Slootmaekers kwam.

Beide takken hebben een eigen SNP. Dit wordt besproken op Familie DNA.

Charter Marres, de dato 8 augustus 1526

De Stamvader

otzi

Voorgeschiedenis

Zegelstempel Mares

Mares

Uithangbord brouwerij Michel Marres

Brouwerijen

bierwagen

Personeel

Zoutziederij - schoolplaat

Zoutziederij

De Steenfabriek BelvťdŤre in aanbouw in 1908.
Coll.& © HCL te Maastricht.

Steenfabriek

OLVG-Amsterdam-1915

Wetenschap

Marres vier 1932

Sport

Zondagsbulletin

Politiek

Broederschap Sinte Berb Maastricht

Religie

gildepenning Maastrichtse brouwersgilde uit 1771

Genealogie

Zegel en handtekening van Elisabeth Busco-Marres uit 1760

Heraldiek

Genografie.nl

Genetica

Zegel Pau de Marres uit 1701

Zegels

Her gezin van Michiel Adriaensz de Ruyter

Kwartierstaat

gladiatorensteen

Archeologie

Boekenplankje in het archief

Litteratuur

Het Groote Groene hert

Contact


SiteLock

Laatste bewerking:

Webbeheerder: Boed Marres.