Oorkonde tolvrijstelling voor gebroeders Marres 1526

Bevestiging van de tolvrijstelling in Brabant voor
de drie gebroeders Marres kooplieden anno 1526

Armoiries Marres

MARRES

GESCHIEDENIS

Fabrieksmerk Marres bier Maastricht 1849

Fabrieksmerk Valkenbier Maastricht
van Michael Marres zoon anno 1849

English

*

Français
Tak Mares
Genealogie Marres
Tak Volgraaf

BROUWERIJEN

Alle Marres Bierbrouwerijen

Brouwerij het Pannenhuis in Biesland

Brouwerij het Sint Nicolaes Panhuijs

Brouwerij De Deken

Brouwerij De Dubbele Arend

Brouwerij Michel-marres

Brouwerij Marres-Ceulen

Brouwerij De Valk

Brouwerij Louis Marres

Brouwerij Marres-Marres

Brouwerij Eugène Marres

Brouwerij De Wildeman

Brouwerij Le Vert Galant

Brouwerij Servatius Marres

Brouwerij Marres-Prick

Brouwerij Marres-Thans

Brouwerij De Blauwe Hond

Stadsbrouwerij Dordrecht

Brouwerijen van Verwanten

Betreffende de Brouwerijen

Personeel Brouwerijen Marres

De Nederlandse Brouwersbond

Gildepenning Maastrichtse brouwersgilde

Vechtpartijen op het Pannenhuis

Lofzaank Marres bier

Prijslijst Marres bier

Keldergeheimen

Café's

Kasteleins


VARIA

Kaart van Maastricht anno 1650

Maquette van Maastricht anno 1750

Orgelbouw Houtappel en Binvignat

Orgel Simpelveld

Stevens wapenfabrieken

Maasmolen van Franquinet

Geneeskunde

Wat is genetische genealogie

Deelnemers Genetische genealogie in Nederland

Haplogroepen

The Dutch Y-chromosomal landscape

Verre Voorouders

A new window on antiquity

Familie DNA Y-DNA G-FGC6624

HERALDIEK

Wapens en zegels Marres

Wapens Naamgenoten

Wapens Marres te Luik

Wapen Marès Frankrijk

Wapen Johan van Geleen

L'héraldique Liégeoise

Collection de Tombes de Hesbaye

Het paneel de Gerechtigheid

Wapens Amsterdamse chirurgijns

Hollandse Wapens in India

Insignia Imperii Romanorum

GENEALOGIE

Oorkonden (charters) betreffende de familie

PREHISTORIE

Onze Verre Voorouders

De Alanen

De Sarmaten

Sarmatische sporen

Archeologische vondsten

OVERIGE INDUSTRIEËN

Zoutziederij

Steenfabriek


GENEALOGIEËN
Verwante families

Varia

Kwartierstaat

literatuur

noten

Colofon

Alleen voor de familie

Genealogie Marres

Contact


Laatste modificatie:  

Webbeheerder: Boed Marres.