Het einde van een gladiatorengevecht
collectie Bonnefanmtenmuseum Maastricht.

Gladiatorengevecht

G - FGC6618

De Maasland clade

Een Keltische grafsteen die in de Romeinse tijd hergebruikt is als fundering voor een nieuw gebouw.
collectie Bonnefantenmuseum te Maastricht,
foto T.A.S.M. Panhuijsen.

Keltisch-Germaanse grafsteen
Deze twee stenen werden gevonden onder het huis op het O.L. Vrouweplein in Maastricht

G-FGC6618 ontstond 8200 jaar geleden in Anatolië.

Blijkens oudere zijtakken leefde de stamvader van deze tak in Anatolië. Hier lag de wieg van veel G claden. Hij heeft geen zijtakken gekregen gedurende meer dan 7000 jaar. (1)

Vanaf het jaar 6000 jaar v.C. begint de landbouw zich over West Europa te verspreiden. Dit werd gedaan door de dragers van onze haplogroep G. Zij brachten hier de Lineaire Bandkeramiek Aardewerk cultuur (LBK). In Zuid Limburg en het Hespenland rond Maastricht bloeit deze cultuur vanaf 5.300 jaar v.C..

In het begin van het IJzeren tijdperk, rond 2800 v.C., is met de aankomst van dragers van de Touw- en Trechterbeker cultuur, mensen van Haplogroep R, die afkomstig waren van de Zuid-Russische steppen, de oude landbouwbevolking verdwenen. Haplogroep G wordt dan in West Europa nauwelijks meer aangetroffen.

Onze voorvader kan ontsnapt zijn aan deze neergang en zijn nakomelingen hebben zich dan hier weten te handhaven. Hij kan ook een Romeinse legioensoldaat geweest zijn die afkomstig was uit een land rond de de Middellandse Zee.

In de Romeinse Tijd ontsprongen uit een van zijn nakomelingen tegelijkertijd drie zijtakken. Omdat allen in het Maasdal wonen zal hij hier dus geleefd hebben. Het is zeer wel mogelijk dat hij hier aankwam in de Romeinse tijd en en een Romeinse legioensoldaat.

Uit hem stammen drie families: Marres en Slootmaekers en Nolet. De eerste twee leven sinds vele eeuwen in Maastricht, de familie Nolet in Namen. Alle drie dus in het Maasdal aan de Noordgrens van het vroegere Romeinse Rijk.

*

Deze drie takken
ontstonden tussen 1500 and 2500 jaar geleden (2)
splitsing in drie

FGC34750

Nolet

FGC6634 - FGC6629

FGC42426

Slootmaekers

Gesplitst in twee takken
rond omstreeks 1490

splitsing
Marres
FGC6628
Mares
FGC6664
Haplotypen

DYS markers in een blauw veld - DYS waarden in licht geel - een genetische mutatie meer in beige - twee in bruin - een minder in licht groen - twee in groen.

  Name     Clade   393 390 19a 19b 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
446 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
  h4  
YCA
  IIa  
YCA
  IIb  
456 607 576 570 CDY
  a  
CDY
  b  
442 438
B. Marres FGC6628+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 09 09 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10
G. Marres FGC6628+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 09 09 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 17 33 39 11 10
A. Mares FGC6664+ 14 23 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 09 09 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 33 38 11 12
G. Mares FGC6664+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 09 09 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 32 38 11 11
F. Nolet FGC34750+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 17 09 09 11 11 23 16 22 28 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 38 11 10
M. Slootmaekers FGC42426+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 18 09 09 11 11 23 14 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 37 11 10

In de familie Marres werd voor het eerst vastgesteld dat de DYS19 een dubbele gelijke waarde kan hebben. Hier DYS19 = 15 - 15. (3)

*

STR marker waarden getest bij Full Genomes en beoordeeld door YSEQ
bij de drie FGC6618+ :   Marres – Nolet – Slootmaekers

DYS markers in blauw veld   -   DYS waarden in geel veld   -   Niet getest of geen uitslag in wit veld.
Een eenheid hoger in beige   -  twee eenheden hoger in bruin   -  een eenheid lager in licht groen   -  twee eenheden hoger in groen.

  NAME   393 390 19 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
458 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
h4
YCA
IIa
YCA
IIb
456 607 576 570 CDY
a
CDY
b
442 438 531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413
a
413
b
557 594 436 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565
Marres 14 22 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 09 09 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10 11 8 16 16 8 11 10 8 11 10 12 21 22 15 10 12 16 8 12 24 20 15 15 11 13 10 11 11 12
Nolet 22 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 09 09 11 11 16 22 29 12 12 13 14 11 12 20 20 15 14 17 18 11 10 8 16 16 8 11 10 8 11 10 0 20 22 15 10 16 8 12 23g 15 11 11 11 11
Slootmaekers 14 22 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 18 09 09 11 11 23 14 22 29 12 13 13 14 11 12 20 20 15 14 17 18 33 37 11 10 11 8 16 16 8 11 11 8 11 10 21 22 14 10 12 17 8 12 23g 20 15 11 11 11 12
Het stamvaderlijke STR haplotype - Y14918 beoordeeld door YSEQ
  FullGenomes   393 390 19 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
458 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
h4
YCA
IIa
YCA
IIb
456 607 576 570 CDY
a
CDY
b
442 438 531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413
a
413
b
557 594 436 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565
Stamvaderlijk 14 22 15 10 11 12 11 12 11 28 16 11 11 23 16 22 28 11 11 20 20 15 14 17 18 11 10 11 8 8 11 10 8 11 10 12 14 10 12 16 8 12 23g 20 15 13 11 13 10 11 11 12
Oervaderlijk 13 22 15 10 11 13 11 13 11 28 16 11 11 23 16 21 28 10 11 20 20 15 14 17 18 11 10 11 8 8 11 10 8 11 10 12 14 10 12 16 8 13 23g 21 14 13 11 14 10 11 11 12

*

De STR stamboom van de Hasbania groep
Geneagram-Marres-Mares-Nolet-Slootmaekers

In de familie Marres hebben G en B een gemeenschappelijk stamvader van 5 generaties geleden. Ze hebben beiden één mutatie. Verwacht is ook 1 à 2.

In de familie Mares hebben A en G een gemeenschappelijke stamvader van 10 generaties geleden. A heeft 4 mutaties en G heeft er 3. Verwacht wordt hier 3 of 4. Dit klopt fraai.

De takken Marres en Mares hebben een gemeenschappelijke stamvader van 15 genaraties geleden. Het aantal mutaties is respectievelijk B 2, G 2, A 4 en G 3 mutaties. Verwacht wordt hier 5. Dit is duidelijk bij allen minder.

De families Mar(r)es, Nolet en Slootmaekers hebben een gemeenschappelijke stamvader die tussen 30 tot 60 generaties geleden leefde. Over zo'n lange tijd wordt het tellen van het aantal STR mutaties irrelevant wegens de convergentie, oftewel paralelle en reverse mutaties. We zien hierdoor een schijnbaar gering aantal mutaties en een schijnbaar geringe Genetische afstand.

De genetische afstand

ID  Mrr B   Mrr G   Mr G   Mr A   Nolet   Sltm. 
Marres-B 38 2 5 6 4 7
Marres-G 2 38 5 6 4 7
Mares-G 5 5 38 3 5 8
Mares-A 6 6 3 38 6 09
Nolet 4 4 5 6 38 5
Slootmaek. 7 7 8 09 5 38

In zwart de Genetische Afstand. In groen het aantal gebruikte markers.

We zien dat over een periode die genealogisch te beschrijven is de Genetische Afstand met STR mutaties bruikbaar is. Wanneer de grens van 800 tot 1000 jaar wordt overschreden blijkt hij zijn waarde volledig te verliezen. Dan worden SNP's bruikbaar hoewel ook deze dan maar een grove aanduiding blijken te geven.

De tijd geschat met STR's

ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A Nolet Sltm.
Marres-B 37 210 360 360 300 360
Marres-G 210 37 450 450 360 450
Mares-G 360 450 37 300 450 630
Mares-A 360 450 300 37 450 630
Nolet 300 360 450 450 37 300
Slootmaek. 360 450 630 630 300 37

De tijd in genealogische jaren

ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B 188 456 456
Marres-G 188 456 456
Mares-G 456 456 330
Mares-A 466 466 347

De tijd geschat door eigen SNP's

ID  Y Tree  YFull indiv. YFull gem. R. Banks
Marres 1350 1958 1350 2000
Nolet 1350 1222 1350 2000
Slootmaekers 1350 931 1350 2000

*

G-FGC6669 tree

De G-FGC6669 stamboom

*

AUTOSOMAAL DNA

Autosomaal DNA is het totale DNA van alle chromosomen, het is afkomstig van alle voorouders. De vader en moeder gaven iedere ongeveer de helft van hun DNA, zij op hun beurt kregen weer van hun ouders ieder ongeveer de helft. (7)

B.M. K36 Ancestry Report Geografcal 2018-800

Met de muis op de kaart is er een vergroting en een groene stip op Maastricht.

Het genoom van de auteur heeft vooral gemeenschappelijke genen met West-Duitsers, vooral mensen uit Hessen en Baden-Württemberg, dan vooral uit Zuid-Duitsland en Zwitserland, gevolgd door Walen, Vlamingen en Noord-Fransen en tenslotte Engelsen uit het zuidoosten van dat land.

Zijn voorouders kwamen allemaal uit streken zuidelijker dan Maastricht. Opvallend is het lagere aandeel Limburgers, ook brabanders zijn slecht vertegenwoordigd evenals andere Nederlanders.

*

GEDMATCH
Etnische herkomst B. Marres, Bron: GedMatch

Het instituut Gedmatch vergeleek ons DNA met archeologische overblijfselen van jager-verzamelaars en de eerste Europese neolithische boeren. Hieronder een figuur met de resultaten in volgorde van de vastgestelde relatie met wie we minimaal één CM (CentiMorgan) delen, een CM is een zeker aantal gelijke genen. (8)

In de archeogenetica is 1 cM de ondergrens voor verwantschap. Hoe hoger dit getal, hoe groter de verwantschap, dus met meer en dikkere lijnen.

In de onderstaande tabel zijn we het meest verwant aan twee Neolithische personen die 7200 en 3200 jaar geleden leefden in wat nu Hongarije is. Ze worden op de voet gevolgd door een 7000 jaar oude ontdekking uit Stuttgart, toen een Luxemburger van 8000 jaar geleden. Dan een 45.000 jaar oude vondst uit Siberië en een Noord-Amerikaanse Indiaan van 12.000 jaar terug. Zijn voorouders moeten niet lang daarvoor de Beringbrug zijn overgestoken.

Opvallend is de grote genetische afstand tot Engelsen, Scandinaviërs en Spanjaarden Hier lijken we nauwelijks gemeenschappelijke voorouders te hebben. Het minste zijn we verwant aan een Brit - helemaal onderaan - met wie we op vijf plaatsen segmenten van 1 of 2 cM delen.

GEDmatch-1cM-c

*

Neanderthal genen

Een mooie test is de aanwezigheid van Neanderthaler genen. Onze hoeveelheid wordt, afhankelijk van het testlaboratorium, geschat tussen 2,8% en 4,8%, waarvan ongeveer 2/3 afkomstig is van Neanderthalers en 1/3 van een andere premoderne menselijke soort, de Denisovans.

schedels noderne mens en Neanderthaler

Twee schedels, een van een moderne man en een van een Neanderthaler in het Natuurhistorisch Museum in Cleveland.
Ik heb het bimaxillaire prognathisme toegepast op de Neanderthaler.

Als de muis op de afbeelding staat, ziet u de originele afbeelding (9)

*

Het DNA van de familie Marres

Op het internationale congres voor
Genealogische en heraldische wetenschappen
gehouden in Maastricht in september 2012

Op dit congres sprak Dr. W. Penninx de openingslezing uit. Hij besprak de varianten in het Y-DNA van de verschillende takken van de Marres-familie en hoe kleine mutaties in het Y-DNA naaste en verre familierelaties kunnen aantonen, wat onmogelijk is met alleen genealogisch en historisch onderzoek.

Als de muis op de afbeelding staat, ziet u een van de dia's

Hij toont familierelaties die teruggaan tot de Middeleeuwen en zelfs tot het Neolithicum. De resultaten van de DNA-testen in de familie Marres dienen als voorbeeld.

De motivatie voor het starten van de genetische studie was ons doel de verwachte maar nog niet bewezen genealogische relatie tussen de Nederlandse Marres en Mares families, zo niet om dan in ieder geval met een maximum aan zekerheid aannemelijk te maken.

Er is altijd aangenomen dat de Maastrichtse families Marres en Mares twee takken van één familie waren. Deze relatie hebben we kunnen aantonen met DNA-onderzoek.

Toen dit doel werd bereikt, hebben we de genetische kennis die hierdoor is opgebouwd gebruikt om onze familiegeschiedenis tot in de prehistorie te achterhalen. Met de verzamelde feiten hopen we niet alleen bij te dragen aan de nationale geschiedenis van ons land, maar ook aan de Europese en wereldgeschiedenis.

Over de familie Marres zijn veel publicaties verschenen in de genealogische en heraldische tijdschriften. In een daarvan, De Nederlandsche Leeuw, 1990, is de gemeenschappelijke afkomst van de familie Marres en Mares aannemelijk gemaakt. (10)

De opkomst van het DNA-onderzoek in deze eeuw bood een prachtige methode om de genealogisch veronderstelde familierelatie te bewijzen. Vier mannen deden mee, twee uit de familie Marres, Boed en Gilbert en twee uit de familie Mares, André en (wijlen) Guus. Zij namen deel aan meerdere projecten. (11)


Auteur: E.C.W.L. (Boed) Marres, Amsterdam

- Laatst aangepast: