Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

Brouwprocessen

Brouwerij Eugène Marres

Gildepenning van Servatius Marres, 1771

Manuscripten

In 1930 overleed Eugène II plotseling. Op die avond vroeg hij zijn zoon de gordijnen dicht te doen. Toen die van zijn ronde langs de ramen terugkwam vond hij zijn vader dood liggen in zijn stoel. De zoon, Eugène III, die daarna de brouwerij zou voort zetten, was toen 25 jaar oud. Hij was toevallig een week thuis van een stage op een brouwerij in Duitsland.

Eugène III Marres overleed in 1993 op acht en tachtig jarige leeftijd. Hij was de laatste brouwer van de brouwerij Marres van het Onze Lieve Vrouweplein. Aan mij, zijn enige zoon, Eugène IV, maar Boed genoemd, vertelde hij tijdens zijn leven nog al eens over de geschiedenis van onze familie en de brouwerij, het brouwen en het brouwwezen, in de verwachting dat er bij mij begrip zou ontstaan voor zijn werk. De bouwerij bestond toen al niet meer, en als leerling van de lagere, later van de middelbare school luisterde ik wel, wellicht niet zo intens omdat ik toen teleurgesteld was dat hij in 1946, vlak na de tweede wereldoorlog, gestopt was met het oude familiebedrijf. Maar nu, meer dan vijftig jaar later, is dat begrip inmiddels ontstaan. Er dringen zich zoveel herinneringen op, en hopelijk zijn ze redelijk zuiver, dat ik ze wil vastleggen. Aan de hand van de papieren die na zijn dood gevonden zijn en aangevuld met de memoires van zijn achterneef Pierre Marres en met anderszins opgedane kennis, heb ik onze familiegeschiedenis gebouwd en op het web gepubliceerd.

In de papieren die aangetroffen werden in zijn bureau, dat nu het bureau is van een van mijn zoons, en in de ijzeren ladenkast en de oude loodzware brandkast vonden we een aantal, deels met de hand geschreven boeken en schriften, die een beeld geven van een kleine brouwerij uit het midden van de 20e eeuw.

ARCHIEF BROUWERIJ EUGÈNE MARRES
HET GROTE LEREN BOEK – 40 x 34 cm

• Sectie nummers der café's Maastricht: 34, Susteren: 2, Amby: 3, Meerssen : 1
• Werklieden in dienst
• Verzekeringen – Nederlandsche Loyd - Panden
• Verloven A
• Ned. Handel My – lopende rekening
• Geleende gelden o/g
• Geleverd en te ontvangen
  Brand’s Bierbrouwerij De Kroon N.V. Wylre.
  St Servatiua Brouwerij
  Brouwerij Marres-Ceulen
• Dan volgt het grootste deel van het boek: leveringen aan de café’s.

Zwart cahier (harde kaft) 21 x 33 cm

• Aangifte tot brouwen volgens de nieuwe bierwet in werking getreden op 1 maart 1917
Van achteraf
• Geuze

Rood cahier (harde kaft) 16,5 x 20,5 cm

• (in potlood) Vergadering Coöp. IJsfabriek 24-9-1936
• Wat mij te doen staat
• Brouwen
Van achteraf
• Waterput – Ontpekken – Houtkasten – Warmwater Reservoirs – IJsgenerators – Tancs – Luchtfilter Inhouden – Eest – Riolering - Electromotoren

Zwart cahier (harde kaft) 16,5 x 20,5 cm

• 1941 -1946 Jong: dan volgen getallen over 40 brouwsels over: koeling Bier- gist – Atténual - pastilles – KF – datum overpompen- aantal dagen – afgetapt – aantal L(iters) Oud: idem dito.
• Gerst: getallen

Zwart cahier (harde kaft) 12 x 19 cm (1)

• Resultaten van duivenwedstrijden en kweek
• Proeven van bier maken met mais
• Over ketels
• Over Gerst de la Plata
• Proefbrouwsels (?)
  Hoop 1 Ingeschud: datum; Gestort La Plata 1600KG; Weekduur: 57 uuren;
    Watertemperatuur: 120 – dan volgen Temper. van de hoop
    gedurende 9 dagen en van de Eest gedurende 2 dagen
• October 1828
Dan volgt Hoop 1 maar minder uitgbreid dan hiervoor genoteerd
• Zeeuwsch chev. Hoop 1 t/m 9
Van achtaf
• Brouwsels en zelfs iets over Melkzuren.

Zwart cahier (harde kaft) 12 x 19 cm (2)

• Collegedictaat van Eugène Marres III à l’Univisité de Louvain. In het frans
• Verslag van zijn stage in Saalfeld (Duitsland) in het duits en in het frans
• Brieven naar huis (in copie).

Blauw schrift (op etiket staat doorgehaald Grootboek) 16,5 x 20,5 cm

• Genealogische aantekeningen in potlood uit de kerk van Wolder
• Geboorten vanaf 1613; huwelijken vanaf 1680
• Namen uit Notariële acten Vroenhoven vanaf 1730
• Wat genealogisch aantekeningen van mij in inkt.

Collegedictaat (halfharde kaft) lichtbruin 14 x 22,5

• Laboratoire de Brasserie

Collegedictaat (halfharde kaft) groengrijsbruin 14 x 22,5

• Cours de Micobiologie

Schrift met metalen klapringen collegedictaat bruin 20x 23,5

• Gedichten van Eugène Marres III.

*

Eugène III brak zijn opleiding, die gelukkig bijna voltooid was, in 1930 af en nam de leiding van de brouwerij op zich. In dit schrift staan op de eerste negen pagina's zijn verbouwingsplannen. Op pagina 10 en 11 de te voeren politiek bij de koelijsfabriek. De pagina's 2 t/m 15 behandelen het brouwproces. De laatste drie pagina's dateren uit de oorlogsjaren en beschijven de verslaglegging van een nog nader uit te zoeken eis van de overheid; en verder enige recepten voor het maken van likeur met in deze oorlogstijd noodzakelijke surrogaten.

*

We starten met de inhoud van een rood schrift met een harde rode kaft dat Eugène Marres, de laatste brouwer, als half francofone Maastrichtenaar, mij aanduidde als het rode cahier. Hierin staan aantekeningen over de bedrijfsvoering, de brouwprocessen en de brouwrecepten, en de plannen daarvoor, die mij typerend lijken voor zijn persoon en voor die tijd.

Het Rode Cahier

De pagina opent na het plaatsen van de cursor op het betreffende plaatje

Brouwrecept 1 brouwrecept 2 brouwrecept 3
Het Rode Cahier

1

2

3

Brouwrecept 4 brouwrecept 5 brouwrecept 6

4

5

6

brouwrecept 7 brouwrecept 8 Brouwrecept 9

7

8

9

brouwrecept 10 brouwrecept 11 brouwrecept 12

10

11

12

brouwrecept 13 Brouwrecept 14 brouwrecept 16

13

14

15

brouwrecept 16 brouwrecept 17 brouwrecept 18

16

17

18

*

De Zwarte cahiers

Dit zijn dictaten opgenomen door Eugène III Marres bij zijn studies aan de Hogere Brouwersschool
verbonden aan de Universiteit van Leuven.
De tekst is in het frans gesteld.

*

Cahier Noir I

Il s'agit de dictées enregistrées par Eugène III Marres pendant ses études à l'École Supérieure de Brasserie rattachée à l'Université de Louvain. Le texte est en français.

La page s'ouvre après avoir placé le curseur sur l'image correspondante

Brouwrecept 21 Brouwrecept 22 brouwrecept 23 brouwrecept 24 brouwrecept 25 Brouwrecept 26 Cahier noir

1 l

1 r

2 l

2 r

3 l

3 r

Brouwrecept 27 Brouwrecept 28 brouwrecept 29 brouwrecept 30 brouwrecept 3l Brouwrecept 32

4 l

4 r

5 l

5 r

6 l

6 r

Brouwrecept 33 Brouwrecept 34 brouwrecept 35 brouwrecept 36 brouwrecept 37 Brouwrecept 38

7 l

7 r

8 l

2 r

9 l

9 r

Brouwrecept 39 Brouwrecept 40 brouwrecept 41 brouwrecept 42 brouwrecept 43 Brouwrecept 44

10l

10 r

11 l

11 r

12 l

12 r

Brouwrecept 45 Brouwrecept 56 brouwrecept 47 brouwrecept 48 brouwrecept 49 Brouwrecept 50

13 l

13 r

14 l

14 r

15 l

15 r

Brouwrecept 51 Brouwrecept 52 brouwrecept 53 brouwrecept 54 brouwrecept 55 Brouwrecept 56

16 l

16 r

17 l

17 r

18 l

18 r

Brouwrecept 57 Brouwrecept 58 brouwrecept 59 brouwrecept 60 brouwrecept 61 Brouwrecept 62

19 l

19 r

20 l

20 r

21 l

21 r

Brouwrecept 63 Brouwrecept 64 brouwrecept 65 brouwrecept 66 brouwrecept 67 Brouwrecept 68

22 l

22 r

23 l

23 r

24 l

24 r

Brouwrecept 69 Brouwrecept 70 brouwrecept 71 brouwrecept 72 brouwrecept 73 Brouwrecept 74

25 l

25r

26 l

26 r

27 l

27 r

*

Cahier Noir II

Dit volgt nog eens.

Het is de bedoeling dat dit materiaal dient als studiemateriaal voor de algemene brouwgeschiedenis.
Hier mag met duidelijke bronvermelding worden geciteerd en gebruikt
.


Home

Brouwerijen

Brouwersbond

Contact