Charter de Fiez

15 februari 1403

*

Egidius de Fiez, cantor der O.L. Vrouwekerk te Tongeren, levert een afschrift van het testament van Franco Boixberch, de dato 18 oktober 1366, alsmede van een scheidsrechterlijke uitspraak, in 't Vlaams en van hetzelfde jaar, door Reynere van den Rosen, schepen van Maastricht, tussen Florens, Gheraet en Reynere, gebroeders en kinderen van Gherat van den Roesen, enerzijds en Lambrecht van Boixberch van Susschen anderzijds, betreffende een geschil over bepalingen uit vermeld testament.

Dit deed hij ruim vier maanden voor de overdracht van hierin genoemde goederen aan Johan Marres, op 6 juli van dat jaar.

(Ga hier terug naar de tekst van het Charter)

Charter Gilis de Fiez over testament Franco Boxberch in 1403

Het Charter van Gilis de Fiez


Charter de Fiez

HOME