Een Valk op de Poort van de Beyard

De Valk

Brusselsestraat Maastricht
Huis Brusselsestraat 34, thans advocatenkantoor Tripels
Een Valk op de Poort van de Beyard

Het huis de Valk lag op de Brusselsestraat. Nu is hier het advocatenkantoor Tripels gevestigd.

Naast het huis is de toegangspoort naar het vroegere klooster De Beyart. Vandaar loopt er een klein kort muurtje. Op het einde daarvan staat op de eindzuil van de muur een Valk.

De herkomst en betekenis van deze valk op deze plaats zijn onbekend.

We vragen ons af of er een causaal verband is tussen deze valk en het vroegere huis De Valk.

*

Kaart Maastricht, 1649, atlas van Loon

Op de kaart van Maastricht uit 1649 staat het huis de Valk, evenals de latere bezitting De Wildeman duidelijk afgebeeld.
Wanneer U op de kaart klikt komt een grote duidelijke stadskaart


Regenten