Gevelsteen van het Pannenhuis te Biesland

Stamhuis van de familie Marres van 1710 tot 1887

Gevelsteen met het wapen van schoonvader Jan van Geleen, aangebracht bij de bouw in 1710

Deze gevelsteen bevindt zich in de achtergevel van het middengedeelte van een gebouw dat thans op de Cannerweg 262 staat en dat een tweede ingang heeft op de Susserweg 2 te Biesland-Maastricht.

Wapen: Ovaal schild beladen met een boom, beiderzijds naast de kruin vergezeld van een bloem en beiderzijds naast de stam vergezeld van een gerstekorrel. Helm en dekkleden. Helmteken: een boom.

De banderol onder het wapen bevat de tekst: Ioannes Vangelen LIberIs AeDIfICabaM.
Vertaald: (Ik) Johannes van Gele(e)n bouwde (dit) voor de kinderen.

De tekst is een chronogram: in de vergrootte letters lezen we in Romeinse cijfers het jaartal 1710.

Het Pannenhuis huis is in 1710 gebouwd in opdracht van de Maastrichtse brouwer Johan van Geleen (1658-1712) brouwer in de Stenen Leeuw op de Sint Pieterstraat te Maastricht. Hij gaf dit huis aan zijn dochter Elisabeth die in 1703 gehuwd was met Aegidius Marres, zoon van Servaes Marres, brouwer in De Wildeman op de Brusselsestraat te Maastricht.

Het gebouw is U-vormig door de aanbouw van twee vleugels. Deze vleugels zijn de overblijfselen van het vroegere Pannenhuis, een brouwerij en distilleerderij. Het centrale gedeelte is tegen het einde van de negentiende eeuw vervangen door nieuwbouw.

In de brouwerij van dit huis werd vanaf 1710 tot 1870 door de familie Marres bier gebrouwen en brandewijn gestookt. De likeurstoker Chambille kocht het huis in 1887.


HOME