Het Maastrichtse Brouwersgilde

Twee gildepenningen van van Servatius Marres (1723 - 1790)

Brouwer in de bierbrouwerij De Deken op St. Pieterstraat te Maastricht,
na 1764 genaamd Het Nieuwe Stenen Huis.

Brouwerspenning van Maastricht Brouwerspenning van Maastricht

Penning van 1757

Brouwerspenning van Maastricht Brouwerspenning van Maastricht

Penning van 1771

Het zijn twee penningen van verschillend materiaal. De oudste uit 1757 is van brons, de jongste uit 1771 is van tin. Beiden hebben een doorsnede van 5 cm. De beeltenis op de voorzijde is bij beiden ongeveer hetzelfde. St Arnoldus in een korte wapenrok met bisschopsmantel en staf, met rechts brouwersattributen en links drie naakte jongetjes die in een brouwketel roeren en met Randschrift: Sint Arnoldus patroen van 't brouwer amb(acht). Aan de achterkant staat op beide de naam van het gildelid.

Opvallend is het verschil in spelling van de naam Marres, die op de jongste penning meer phonetisch gespeld is. Op de jongste penning heeft zij een kroontje. Het is ons niet bekend waarom hij twee penningen had.

*

Betreffende deze penningen rijzen toch een aantal vragen.


1.  Waarom had Servatius twee gildepenningen geslagen met een tijdsverloop van 14 jaar.
2.  Waarom staat op de tweede penning een kroon boven zijn naam met lauwertakken ernaast.

*

De oudste penning is in bezit van E.C.W.L. Marres te Amsterdam.
De jongste was in 1959 in bezit van P.J.Th. Marres te Maastricht.
(We zouden graag weten waar de laatste penning zich nu bevindt)


HOME

Brouwerij van Servaes Marres

Laatste bewerking:

Webbeheerder: Boed Marres.