Portret van een man

Mogelijk Pau de Marres (1629-1707), notaris en procureur te Maastricht.
Huwde in 1659 Margaretha Booms, † in 1662, huwde 2e in 1667 Maria Gehlen.

Schilderij van wellicht Pau de Marres met wapen Wapen op een schilderij van wellicht Pau de Marres

Het wapen vergroot

Wapen Pau de Marres op zegel 1669 - kleuren door mij aangenomen

Wapen Pau de Marres
kleuren door mij aangenomen

Zegel Pau de Marres van 1669

Zegel van Pau de Marres
1669

Mogelijk geschilderd door Gérard Douffet (1594 - 1660)
of diens leerling Bertholet Flémal (1614-1675)
In particulier bezit.


Wapens Marres