zegel-marres 1701

Marres

G-FGC6656

MARRES - MARES

G - FGC6629

zegel mares

Mares

G-Y89939

*

Op deze site gehandelde G - claden en voorouders

Verre
Voorouders
Alle
Haplogroepen
G
M201
G2a2a
PF3147
G2a2a1a1
FGC6669
G2a2a1a1b
FGC6618
G2a2a1a1b1
FGC6629
English flag USA flag
For the English version
–   Il y a une version française
English flag USA flag

*

Enige Uitleg vooraf

Het mannelijk Y chromosoom is het enige chromosoom dat alleen van vader op zoon overgaat, en niet naar de dochters. Dit gaat op dezelfde wijze als bij familienamen; daar krijgen de dochters overigens wel de naam, maar geven die niet door. Dus: In een familie hebben alle mannelijke leden hezelfde Y-chromosoom, ook wel Y-DNA genaamd.

Adam, de stamvader van de mensen, heeft het oorspronkelijk Y-DNA. In de loop der tijden plegen er overerfelijke veranderingen op te treden, mutaties genaamd. De mutatie die de genealogische genealogie gebruikt heet SNP. Dit soort mutatie treedt sproradisch op en is daarom goed te gebruiken voor het vaststellen van familierelaties die zich over duizenden jaren uitstrekken.

Als gevolg van deze SNP's heeft de mensheid zich vertakt in groepen. Bij DNA noemen we dat haplogroepen. We kennen daar nu een twintigtal van.

Wanneer een man met een nieuwe SNP nakomelingen krijgt ontstaat een nieuwe subgroep,ook wel clade genaamd. De stamvader van onze familie had zo'n nieuwe SNP en vormde zo een eigen clade.

Een ander soort mutatie is de STR (Short Tandem Repeat). Deze mutatie betreft het aantal herhalingen van een nucleotidepatroon op bepaald Y-DNA segment. Wanneer er op segment 393 veertien herhalingen optreden noteren we dat als DYS393=14. Deze mutaties treden vaker op en worden daarom gebruikt voor het vastleggen van familierelaties op kortere termijn, die zich over honderden jaren uitstrekken.

Haplotype noemen we de verzameling STR's in een persoon.

*

De Familieclade

De familie-clade FGC6629 is er een uit de driesprong van G-FGC66618. Dit moet diep in de Middeleeuwen rond het jaar 700 in de tijd van de Merovingen gebeurd zijn, of misschien zelfs vele eeuwen eerder. (1a)

In deze clade kwamen geen zijtakken. De eerste is de splitsing in Marres en Mares. Maar in onze streken zijn wel weinig families getest. Wie weet komen er meer takken.

Charter Boxberch

De oudste bij naam bekende voorvader van onze tak is Morees of Morech die leefde in de veertiende eeuw. Hij bezat land in het dorp Zussen bij Maastricht. In 1388 wordt hij voor het eerst vermeld, dat is na zijn dood. Zijn weduwe draagt dan de verplichte landeigenaren-cijns af aan het Gasthuis van Tongeren.

Zijn zoon Johan Marres heeft blijkens een charter uit 1403 het oude stamgoed van de ridders van Boxberch verworven.

De aanhef van het charter van de verdere regeling van de overdracht van de Boxberch - 6 juli 1403

*

Johan Marres (Hennen Morees) had zeven kinderen die de volwasssen leeftijd bereikten. Zijn zoon Reyner Marres is de stamvader van de familie Marres. Zijn zoon Johan Mees is de stamvader van een familie Mees. Zij bewonen de Boxberch tot kort na 1495. In het jaar 1500 is het goed in handen van Johan Tertres.

DNA onderzoek kan voor personen met de naam Mees aantonen of ze tot deze familietak behoren. De test YSEQ-Alpha à $58, oftewel €50, bij YSEQ volstaat.

*

Charter Marres - Maastricht - 8 augustus 1526
Maastrichts charter betreffende belasting vrijdom voor de gebroeders Matthijs, Jan en Reijner Marres, 8 augustus 1526

Een Maastrichts charter uit het jaar 1526 bevestigt de vrijhandel in Brabant voor de drie broers Marres van Heukelom. Een van deze drie is Reijner Marres (1490-1552), die de recentste gemeenschappelijke voorvader is van de twee familietakken.
Reyner kreeg sinds de splitsing in de tijd van de Merovingers 10 SNP's. Hieruit is als familie-SNP gekozen FGC6629

The Familiale Y-DNA clade
FGC6629

Ieder van de twee takken kreeg nog een paar meer, de bepalende van tak Marres wordt FGC6656, en van de tak Mares Y89939. (1)

splitsing
Matthijs Marres, de Heukelom (1525-1612)

G-FGC6656

Reyner Mares, van Fall (1530-1580)

G-Y89939

*

De Familiale Haplotypen

Hier zijn de resultaten van de Y-DNA testen met 37, later 112 STR markers.
Deze series noemen we haplotypen.

Dysplaatsen in blauw   -   dyswaarden in geel   -   één genetische stap in lichtbruin   -   twee stappen verschil in kastanjebruin.

 Stamvaders     Naam   393 390 19a 19b 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
458 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
  h4  
YCA
  IIa  
YCA
  IIb  
456 607 576 570 CDY
  a  
CDY
  b  
442 438
 Reyner Marres 
  ±1490 - ±1560  
 J.W. Marres 
 1732 - 1794  
  B. Marres   14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10
  G. Marres   14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 17 33 39 11 10
Peter Mares
1615 - 1686
 A. Mares  14 23 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 33 38 11 12
G. Mares 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 32 38 11 11

De verdubbeling van de marker 19a en 19b, waarbij beiden de zelfde waarde hebben, hier beiden 15, is met een speciale techniek vastgesteld in het DNA van Boed Marres.
De herhaling van dit onderzoek bij een ander laboratorium en andere testmethode kon deze uitslag niet bevestigen. (2)

Genetische Afstand

Genetische afstand is het aantal mutaties tussen twee personen, oftewel het aantal verschillende markers.

TMRCA

De tijd tot de meest recente gemeenschappelijke voorvader, in het Engels: time to most recent Common Ancestor (TMRCA), wordt berekend op basis van de genetische afstand. Iedere marker heeft een eigen gemiddelde mutatiesnelheid maar wanneer het over veel markers gaat kan men uitgaan ven een gemiddelde mutatietijd. Met 37 markers kan men één genetische afstand aannemen voor iedere zeven generaties. Wij gebruikten Dean Macgee's Y-DNA Comparison Utility van het ISOGG. (3)

Genetische afstand
ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B 38 2 4 4
Marres-G 2 38 5 5
Mares-G 4 5 38 3
Mares-A 4 5 3 38

Gebruikt is het infinite alleel mutatiemodel.
Het aantal markers is in groen.

Tiid tot de Gemeenschappelijke voorvader - Genetisch
ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B 38 210 360 360
Marres-G 210 38 450 450
Mares-G 360 450 38 300
Mares-A 360 450 360 38

Door FTDNA gebruikte standaard is 0.0054.
Er is 50% kans dat de tijd langer of korter is.
De gemiddelde generatieduur is 32 years.

Tijd tot de gemeenschappelijke voorvader - Genealogisch
ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B 38 188 456 456
Marres-G 188 38 456 456
Mares-G 456 456 38 330
Mares-A 456 456 330 38

Het geboortejaar van stamvader Marres/Mares is 1490
Het geboortejaar van stamvader Mares is 1615
Het geboortejaar van stamvader Marres is 1759
Het gemiddelde geboortejaar van de deelnemers is 1946.

Het bewijs van de familierelatie

De waarden van de genealogische en Genetische data komen redelijk overeen.

In het artikel over de familie Marres gepubliceerd in 1990 in De Nederlandse Leeuw wordt de stamvader van de families Marres en Mares vijftien generaties terug verwacht. De genografische test schat hem eveneens op dit aantal.

Concluderend kunnen we zeggen dat genetische genografie een uitstekend middel is om genealogische bevindingen te evenaren.

Ook is overtuigend aangetoond c.q. bewezen dat de vier genetisch geteste personen: twee leden met de naam Marres en twee met de naam Mares inderdaad de gemeenschappelijke voorvader hebben die in de literatuur is verondersteld en dat deze families Marres en Mares takken zijn van één en dezelfde familie.

Hier volgen voor de 112 (38, 30 en 44) markers die twee leden uit de twee takken gezamenlijk hebben

Dysplaatsen in blauw   -   dyswaarden in geel   -   één eenheid verschil in lichtbruin   -   twee eenheden verschil in kastanjebruin.
De waarde van DYS710 is bij beiden extreem. Deze waarde ligt in G-PG3147 van 30 tot 37. Guus Mares is met 40 uitzonderlijk en eenzaam hoog. Boed Marres met 22 extreem en eenzaam laag.

393 390 19a 19b 391 385a 385b 426 388 439 389i 392 389ii 458 459a 459b 455 454 447 437 448 449 464a 464b 464c 464d 460 GATA
h4
YCA
IIa
YCA
IIb
456 607 576 570 CDY
a
CDY
b
442 438
  B. Marres   14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 09 09 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10
  G. Mares   14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 09 09 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 32 38 11 10
 
531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413a 413b 557 594 436 490 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565
 B. Marres  11 08 16 16 08 11 10 08 11 10 12 21 22 15 10 12 12 16 08 12 24 20 15 13 11 13 10 11 11 12
 G. Mares  11 08 16 16 08 11 10 08 11 10 12 21 22 15 10 12 12 16 08 12 24 20 15 13 11 13 10 11 11 12
 
710 485 632 495 540 714 716 717 505 556 549 589 522 494 533 636 575 638 462 452 445 Y-GATA
A10
463 441 Y-GGAAT
1B0
7
525 712 593 650 532 715 504 513 561 552 726 635 587 643 497 510 434 461 435
 B. Marres  40 15 08 15 11 22 28 21 12 11 13 13 11 09 10 11 10 11 14 27 10 12 22 13 11 10 24 15 18 14 23 18 14 16 26 12 21 18 11 14 18 09 12 11
 G. Mares  40 15 08 15 11 22 27 21 12 11 13 13 11 09 10 11 10 11 13 28 10 12 22 13 11 10 23 15 18 14 23 18 13 16 26 12 21 18 11 14 18 09 12 11
Conclusie

Zij hebben in hun haplotype een genetische afstand van 9 met 111 STR markers

In de Big Y test zijn in beide mannen 552 markers getest. In 508 makers is een waarde bepaald. De genetische afstand is hier 13.
Het valt op dat in de 397 extra geteste markers er slecht vier verschillend zijn.

Genalogisch hebben zij een eerste gemeenschappelijke voorvader die 14 generaties terug leefde.

De genetische afstand ligt geheel in de lijn der verwachting. (4)

*

Beide verre neven lieten door middel van een de zogenaamde Big Y test ieder 526 STR markers testen. Dit leverde voor beiden in 480 markers een resultaat, er zijn altijd markers die geen waarde opleveren, zogenaamde No Calls. Opmerkelijk genoeg steeg het aantal verschillende markers maar met 2. De genetische afstand tussen beiden, gemeten bij 490 markers, is daarom 11.

De standaardgroep van 111 markers heeft daarmee duidelijk de benodigde hoeveelheid voor het bepalen van de genetische afstand die gebruikt wordt voor het vaststellen van de mate van verwantschap en de tijd tot de eerste gemeenschappelijke voorvader.

*

Mitochondriaal DNA

In het mitochondriën van de lichaamscellen van alle levende wezens bevindt zich een relatief kleine hoeveelheid DNA. Dit is afkomstig van de vrouwelijk eicel. Het wordt dus doorgegeven door de moeder aan zonen en dochters, maar alleen dochters geven het verder door, de zonen niet. Dit Mt-DNA is in onze familie bepaald bij E.C.W.L. Boed Marres.

De opgaande lijn gaat van zijn moeder via de families: Franquinet, Tielens, Corten, Becker, Geurts, Meyers, Peussens, Claessens, Deumans, Brants, Limpens en zo tot de oudste bekende voormoeder Margaretha Geelen (Gielen), die boren is omstreeks het jaar 1570. Zij woonde te Schinnen in Zuid Limburg.

Mt-DNA wordt naar analogie van het Y-DNA ook haplogroepen verdeeld, hoewel ze biochemisch nog al verschillend zijn. Het is getest bij de firma Full Genomes, bij National Geographic in het GENO2 bèta project, en bij 23andMe. Genografic geeft als uitslag: haplogroep N1a'd'e'l. De firma's 23andMe en FTDNA benoemen hem anders: I1a1. Dit lijken verschillende uitslagen maar het zijn alleen andere coderingen.

Mt-DNA haplogroep I1a1 komt het meest voor in Duitsland en Zwitserland, in Oost Europa zoals Tsjechië, Polen, Estland, op de Balkan in Slovenië, Bosnië, Macedonië, en Kroatië, ook veel in Libanon en in de Oekraïne.

MT-DNA stamboom
Mt tree, journal.pone.0208829.g001

Het begin van de Mitochodriale stamboom.

PhyloTree.org - mtDNA tree Build 17 (18 Feb 2016) subtree N1

De plaats van de Familie Marres in de Mitochodriale stamboom is donkerbruin aangegeven

*

AUTOSOMAAL DNA

Autosomaal DNA is een term die in de genetische genealogie wordt gebruikt om het DNA te beschrijven dat wordt overgeërfd met de autosomale chromosomen. Een autosoom is een van de genummerde chromosomen, maar zonder de geslachtschromosomen. Mensen hebben 22 paren autosomen en één paar geslachtschromosomen het X-chromosoom en het Y-chromosoom. Bij een aantal maatschappijen liet ik dit bepalen op etnische componenten. De uitkomsten ontlopen elkaar niet veel en zijn bij de noten te vinden. Hier volgt de meest recente. (5)

LM GENETICS
B.M. K36 Ancestry Report Geografcal 2018-800

Bij muis op de kaart komt een vergroting en groene stip op Maastricht

Mijn genoom heeft gemeenschappelijke genen met vooral West Duitsers, te beginnen bij de bevolking van Hessen en Baden-Württemberg, dan vooral Zuid Duitsland en Zwitserland, hierop volgen de Walen, Noord Fransen, Lotharingers, Vlamingen en tenslotte Engelsen uit het Zuid-Oosten.

In het eerste millennium van onze jaartelling en wellicht al daarvóór gingen velen van Oost naar West Europa. En veel bewoners van wat nu Nederland, België, Westfalen en Saksen is gingen verder naar Groot Brittannië. Velen bleven uiteraard ook achter.

Mijn voorouders kwamen allen uit streken zuidelijker dan Maastricht. Opvallend is het lagere aandeel van de Limburgers. Zwak vertegenwoordigd zijn Brabanders en de overige Nederlanders zijn er nauwelijks. Wanneer velen hun genoom op deze wijze voor onderzoek gaan gebruiken zal dit de Europese migratiegeschiedenis duidelijk maken.

*

GEDMATCH

Dit is een onderzoeksgroep van genetici die voor de grote maatschappijen de autosomatische testen uitvoert. Zij zochten naar herkomsten van vele duizenden jaren geleden met de oorspronkelijke bewoners van Eurazië.

De oudsten zijn de eerste bewoners van Altai die hier in de ijstijden op de toendra's zijn gebleven. Na de ijstijden rond 10.000 jaar geleden bevolkten de Jager-Verzamelaars vanuit hun refugia aan de Middellandse zee het Europese vasteland, De Neolithische boeren kwamen 7000 duizend jaar geleden uit Anatolië, en de IJzertijdmensen arriveerden 5000 jaar geleden uit de Kaukasus, Ook de Hunnen hebben enige sporen nagelaten.

Etnische herkomst B. Marres, Bron: GedMatch

*

Gedmatch vergeleek ons familie-DNA met archeologische overblijfselen van Jager-verzamelaars en de eerste Europese Neolithische boeren. Hieronder is een figuur met de resultaten op volgorde van de vastgestelde verwantschap met wie we ten minste één CentiMorgan, een maat voor verwantschap, gemeen hebben. (6)

In de archeogenetica is 1 cM is de ondergrens voor verwantschap. Hoe hoger dit getal is des te groter is de verwantschap, dus bij meer en dikkere lijnen.

In onderstaande tabel van verwantschap blijken we het meest verwant aan twee Neolithische personen die 7200, respectievelijk 3200 jaar, geleden leefden in wat nu Hongarije is. Zij worden op de voet gevolgd door een 7000 jaar oude vondst uit Stuttgart, vervolgens een Luxemburger van 8000 jaar geleden. Dan een 45000 jaar oude vondst uit Siberië en een Noord-Amerikaanse indiaan van 12000 jaar terug. Zijn voorouders moeten toen niet al te lang daarvoor de Beringstraat zijn overgestoken.

Opvallend is de grote genetische afstand tot Engelsen, Scandinaviërs en Spanjaarden Hier schijnen we nauwelijks gemeenschappelijke voorouders mee te hebben. Het minst zijn we verwant aan een Brit - helemaal onderaan - met wie we op vijf plaatsen segmenten van 1 of twee cM delen.

GEDmatch-1cM-c

*

Neanderthaler genen

Een leuke test is die op de aanwezigheid van Neanderthaler genen. Onze hoeveelheid wordt geschat, afhankelijk van het testlaboratorium tussen de 2,8% en 4,8 %, waarvan ongeveer 2/3 deel Neanderthals en 1/3 van een andere premoderne mensensoort de Denisovans.

schedels noderne mens en Neanderthaler

Schedel van een moderne mens en van een Neanderthaler, Museum of Natural History in Cleveland.
Bij de Neanderthaler bracht ik de bimaxillaire prognathie aan.
Wanneer de muis op het plaatje is ziet U de oorspronkelijke afbeelding. (7)

*

Het familie DNA op het Internationale Congres voor
Genealogische en Heraldische Weten­schappen

Op dit Congres dat in september 2012 in Maastricht werd gehouden sprak Dr W. Penninx de openingslezing uit. Hij behandelde hierin de varianten in het Y-DNA van de verschillende takken van de familie Marres en hoe kleine mutaties in het Y-DNA nabije en verre familie verwantschappen aan kunnen tonen, wat met alleen genealogische en historisch onderzoek onmogelijk is.

Hij toont familiale verwantschappen die teruggaan tot in de Middeleeuwen en zelfs tot in het Neolithicum. De resultaten van de DNA testen in the familie Marres dienen als voorbeeld.

De aanleiding van het starten van het genetische onderzoek was het streven de genealogisch verwachtte maar niet bewezen familie­verwantschap tussen de Nederlandse families Marres en Mares zo niet te bewijzen dan toch met een zo groot mogelijke zekerheid aannemelijk te maken.

Genetic Variation in the Netherlands in the Last 2000 Years-a

Genetic Variation in the Netherlands
in the Last 2000 Years

Altijd is al verondersteld dat de Maastrichtse families Marres en Mares twee takken van een familie waren. Deze verwantschap hebben wij met DNA onderzoek overuigend kunnen aantonen.

Toen dit doel bereikt was gebruikten we de hierdoor opgebouwde genetische kennis om onze familiegeschiedenis uit te zoeken tot in de prehistorie. We hopen met de verzamelde feiten een bijdrage te leveren aan de volkerenkundige geschiedenis van ons land en daarmee van de Europese en de wereldgeschiedenis. De resultaten vindt U hieronder, te beginnen met het eerste door ons gestelde doel, het aantonen van de familieverwantschap.

Over de familie Marres zijn in de genealogische en heraldische bladen heel wat publicaties verschenen. In een daarvan, De Nederlandsche Leeuw van 1990, is de gemeenschappelijke oorsprong van de familie Marres en Mares plausibel gemaakt. (8)

De opkomst van het DNA onderzoek in deze eeuw bood een prachtige methode om de veronderstelde verwantschap te bewijzen. Vier mannen uit de families Marres en Mares participeerden in dit genetisch familieonderzoek en deden Y-DNA testen: Boed en Gilbert Marres, en André en (wijlen) Guus Mares. Aan meerdere projecten deden we mee. (9)

\

Home
Genetica
Contact

Auteur: Boed Marres, Amsterdam

last edit: