Het Gezin van Michiel Adriaansz de Ruyter

*

Het geschilderd portret van Michiel Adriaansz de Ruyter met zijn vrouw Anna van Gelder en hun kinderen, geschilderd door Jurriaen Jacobson in  1662, olieverf op doek, 227 x 406 cm.

Jurriaen Jacobson, geschilderd portret van Michiel Adriaansz de Ruyter, zijn derde vrouw en zijn kinderen, 1662, olieverf op doek, 227 x 406 cm. (Collectie Rijksmuseum te Amsterdam)

V.l.n.r. De 13-jarige Engel de Ruyter, de admiraal, zijn derde echtgenote Anna van Gelder, haar zoon Jan uit eerder huwelijk, dochter Alida in oranje jurk, Margaretha huwde later Bernard Somer, kleinzoon Cornelis de Witte, Anna de Ruyter, het echtpaar Johan de Witte gehuwd met dochter Cornelia de Ruyter in wit-rode jurk.

*

BIOGRAFIE

Michiel Adriaansz de Ruyter werd geboren te Vlissingen op 24 maart 1607. Hij is de zoon van Adriaen Michielsz, die geboren is te Bergen op Zoom. Deze werd zeeman en vestigde zich in Vlissinggen. Daar werd hij ook poorter als lid van het bierdragersgilde. Hij huwde tweemaal, beide malen met een vrouw met de voornaam Alida. Uit zijn eerste huwelijk kreeg hij een dochter, uit het tweede huwelijk met Alida Jansdr. de Ruyter werden elf kinderen geboren. Alle kinderen kozen voor de achternaam van hun moeder de Ruyter, ook de dochter uit het eerste huwelijk.

Michiel Adriaansz de Ruyter ging als elfjarige naar zee. Hij begon als hoogbootsmansjongen en werd al snel matroos, diende als vijftienjarige op een oorlogsvloot, waar hij uit gevangenschap in Spanje wist te ontsnappen, diende vervolgens ter koopvaardij op de walvis- en kaapvaart. Hij doorliep daar alle rangen, bekwaamde zich in zeemanschap en koopmanskunst en leerde meerdere vreemde talen.

In 1641 werd hij kapitein op een oorlogsschip en dienstdoend schout bij nacht. Daarna ging hij terug naar de koopvaardij waar hij als schipper-eigenaar veel voordelige reizen maakte tussen Marokko en de Nederlandse Antillen.

In 1652 bij het begin van de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) liet hij zich overhalen dienst te nemen als vice-commandeur. Hij haalde zo'n indrukwekkend resultaat dat hij het jaar daarop in 1653 door de Admiraliteit van Amsterdam in vaste dienst werd genomen als vice-admiraal. In deze functie vocht hij tegen piraten in de Middellandse Zee en bij BraziliŽ. In de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) werd hij door de Staten van Holland benoemd tot luitenant-admiraal en opperbevelhebber van de zeevloot.

Zijn grootste wapenfeiten zijn de zege in de Vierdaagse Zeeslag en de tocht naar Chatham. Zijn grootste prestatie leverde hij tijdens de Derde Engelse Oorlog (1672-1674), toen zijn vloot, dank zij de uitstekende voorbereiding, in geoefendheid, discipline en tactiek de Engelse ver overtrof met overwinningen bij Solebay, Schoneveld en Kijkduin. In 1675 werd hij na de inval van de Fransen in de rang van luitenant-admiraal-generaal met een veel te zwakke krijgsmacht naar de Middellandse Zee gezonden om de Spanjaarden in hun strijd tegen de Fransen bij te staan. Op 22 april 1676 werd hij bij Syracuse zwaar gewond en bezweek een week later. Toen hij stervend langs Spanje voer, werd hij door de Spaanse koning in de adelstand verheven met de titel van Hertog. In Denemarken was hij al eerder tot ridder geslagen.

Michiel de Ruyter huwde de eerste maal te Vlissingen op 16 maart 1631 met Maria Velters, van Grijpskerke. Zij stierf in het kraambed van en met haar eerste kind in januari 1632. Michiel huwde daarna in 1636 Kornelia Engels en voor de derde maal in 1652 met Anna van Gelder.


Kwartierstaat