Nederlands Indische bankbiljetten

Uitgegeven door de Javasche Bank te Batavia
thans Bank of Indonesia
Bankbiljet van vijf gulden van Nederlands Oost-IndiŽ, 1901
Bankbiljet van vijf gulden
ondertekend door J. Reijsenbach, president 1898-1906
en J.F.H. de Vignon Vandevelde, directeur 1898-1906,
hoewel directeur tekent hij als scretaris
Bankbiljet van driehonderd gulden van Nederlands Oost-IndiŽ, 1901
Bankbiljet van driehonderd gulden
ondertekend door J.F.H. de Vignon Vandevelde, (waarnemend?) president
en een onbekende secretaris
Bankbiljet van duizend gulden van Nederlands Oost-IndiŽ, 1898
Bankbiljet van duizend gulden
ondertekend door J. Reijsenbach, president 1898-1906
en J.F.H. de Vignon Vandevelde, directeur 1898-1906. (2)

Terug
Bericht