Noten

van de website over de Geschiedenis van de familie Marres

*

wrestling-contract

Contract op papyrus
Egypte 3de eeuw.
(GetTemplate, WordPress, 2014)

Stilleven_met_boeken_Rijksmuseum_SK-A-4090_Jan Lievens_ca1630_799px

Stilleven met boeken, Jan Lievens, circa 1630 - Rijksmuseum Amsterdam

G-FGC6618

1. Van deze drie families is het Y chromosoom volledig onderzocht (gesequenst). Zij allen hebben 112 SNP's gemeenschappelijk. De families Marres en Nolet hebben ieder 10 eigen SNPs. De familie Slootmaekers heeft 11 SNP's.
De tijden zijn berekend op de gecombineerde Big Y en FullGenomes resultaten door YSEQ Interpretations en Ray Banks voor ISOGG. (Terug)
2. FGC6629 was found in Boed, FGC34750 was found in Mr. Nolet and FGC42426 was found in Martin.
I have listed just a few of your unique mutations so we can keep track of them. I could not find any mutations that were shared by just two of the three men with sequencing. Because of some differences in the sequencing tests and my elimination of some mutations in duplicated regions of the Y that were reported, I am having a hard time determining a time relationship. But it seems all three of you share a common ancestor who lived perhaps 1500 to 2500 yrs ago. And so far the evidence is that the earlier ancestors lived in a small family-type group for a very long time.
It seems there was an attempt to validate a subgroup specific to Boed and Martin. But since there are no shared mutations, this could not succeed. So I have suspended this. I used the raw data file (BAM file) for each of you to determine you had clear negatives for the other man's unique mutations
. (E-mail Ray Banks, 20 januari 2016) (Terug)

3. Full Genomes, 19 Januari, 2013, E-mail: Our expert Gregory's Magoon opinion: I ran some analysis using a CNV (copy number variantion) tool called FREEC. Basically, we can look at the number of reads in small windows and compare with a control sample (i.e. compute the ratio of binned reads). Using some of the intermediate output from that tool. I constructed the following graph, looking at the region in the neighborhood of DYS19 (b37 Y:9,521,934..9,522,128 according

RI426A - DYS19=15-15

(to Ybrowse) We see that RI426A seems to have roughly double the typical coverage in the region around DYS19. In particular, it seems like there is a duplication of the region from roughly 9517470 to 9525057 (b37) (roughly 7.5 kbp). So this suggests that there is a good chance that RI426A is indeed DYS19=15-15 due to this apparent duplication mutation.
FTDNA kon dit niet bevestigen. (terug)

Professoren en Docenten

1. Het gewigt der Godsdienst met betrekking tot de Maatschappij, Catholijke Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde 15 (1849), 413-416. (Terug)
2. Kees Schutgens, Vaderlandse geschiedenis op Rolduc in de tweede helft van de negentiende eeuw, Publications 140, 267- 322. Uit dit artikel is samenvattend en willekeurig geciteerd.
Voor Pierre Marres: Jan G.C. Simonis e.a., Zielzorgers in het bisdom Roermond, 1840-2000, Sittard 2001, pag. 500 foto P.H. Marres; F.S.(F.L.R. Sassen) Rolduc, Klein-Seminarie van Roermond 1843-1946 in Roda Sacra 1104-1954, pag. 78 foto P.H. Marres.
(Terug)

Religie

1. Algemeen Rijksarchief Den Haag, portef.nr.5864, missiven uit Maastricht aan de Staten Generaal; gezegelde brief van Michael Mares aan de staten Generaal, 5 februari 1762 De ondergeschreven belove, mij verbindende bij deese, dat indien Haer Hoogmoogende mij gelieven te beneficeeren met de prebende van St Servaes vaceerende door de dood van wijlen E.D. de Mean, ick daervoor sal betaelen de somme van drie duisent Pattacons ofte seven duijsent vijff hondert gulden Hollands, doende de somme van twaelf duijsent gulden Maestrichter Cours en sulx met een geaccepteerde wisselbrief in de Hage te voldoen. M. Mares, priester uijt den Vroenhove. Aangehecht een lakzegel met afdruk van een schild beladen met een kam, vergezeld van drie klaverblaadjes. Helm en dekkleden; helmteken: een klaverblad. (Terug)
2. Not. de Bruin, real. Vr. 12 oktober 1780, Michael Marres, Rooms priester, vicaris der adellijke stiften Vijlig en Dietkirchen te Bonn koopt 10 groot roeden akkerland te Wolder. Volgens Jef Leunissen, Van Wilre tot Wolder, 1978, pag. 108, werd MichaŽl Marres daar Kanunnik. (Terug)
3. Maasgouw, 32 jg. 1 januari 1910, L. van Miert "Theses Theologicae" verdedigd te Roermond, Maastricht en Sittard enz. Theses scripturisticae in libros Moysis, quas cum insertis et adjectis, praeside F. Mathaeo Lemmers, Ord. FF. Min. Recoll. S. Script. lectore defendet F. Everardus Marres, ejusdem Ordinis, Ruraem. in conv. eorum FF. Min. 11 Maii 1778 hora 9 ante et medio 3 post meridiem. Ruraem. apud Dionysium Mackay, jur. typ. Duc. Gelriae, 8 pag, kl.80. (Terug)
3a. K. Cools o.s.r., Vier broers Kruisheren Marres van Maastricht in de 18e eeuw, Clairlieu, tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de kruisheren, jg. 42, 1984, p. 125-127. (Terug)
4. P.H. Marres, Het gewigt der Godsdienst met betrekking tot de Maatschappij, in: Catholijke Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde 15 (1849), 413-416. (Terug)
5 P.H. Marres, canonico ecclesiae cathedralis, in seminario Ruraemundensi s. theologiae professore, De Iustitia secundum doctrinam theologicam et principia iuris recentioris, speciatim vero neerlandici, Ruremundae 1879. (Terug)
6. Jan G.C. Simonis e.a., Zielzorgers in het bisdom Roermond, 1840-2000, Sittard 2001, pag. 500 foto P.H. Marres; F.S.(F.L.R. Sassen) Rolduc, Klein-Seminarie van Roermond 1843-1946 in Roda Sacra 1104-1954, pag. 78 foto P.H. Marres. (Terug)
6a. Jan G.C. Simonis e.a., Zielzorgers in het bisdom Roermond, 1840-2000, Sittard 2001, pag. 500 foto P.H. Marres; F.S.(F.L.R. Sassen) Rolduc, Klein-Seminarie van Roermond 1843-1946 in Roda Sacra 1104-1954, pag. 78 foto P.H. Marres. (Terug)
7. Menukaart in bezit van de heer P.H.M.J. Lambriex te Maastricht. (Terug)
8. Kaartjes in bezit van het familiearchief te Amsterdam. (Terug)
9. Kaart uit de collectie van de heer W.F.T. Lem te Maastricht. (Terug)
10. Broederschap der Heilige Maagd en Martelares Barbara uitgegeven bij gelegenheid van de Herdenking in 1987 van de Heroprichting op 12 november 1837, drukkerij Pleumeekers. (Terug)

nobiliaire

Nobiliaire des Pays Bas
Louvain 1760.
(Privť bezit)

*