Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

Brouwerij De Dubbele Arend

Lenculenstraat te Maastricht

Gildepenning van Servatius Marres, 1771

*

Home Marres Brouwerijen contact

*

Dubbelkoppige arend of dubbelhoofdige adelaar
Brouwer:

Lambert Marres, 1694 - onbekend

brouwer van 1713 tot onbekend.

Lambert Marres is de derde zoon van Lambrecht Marres die brouwer was in De Wildeman. Lambert huwt op al op jonge leeftijd. Bij zijn huwelijk in het jaar 1713 met Cornelia van Geleen is hij 18 jaar oud, evenoud als zijn ehtgenote. Zij is jongste zus van de vrouw van zijn broer Gilles. Cornelia's vader is het jaar daarvoor overleden en Cornelia heeft toen twee huizen op de Boschstraat geŽrft. Het echtpaar begint de brouwerij in de gehuurde brouwerij De Dubbele Arend op de Lenculestraat en zij betrekken het erbij horende huis. (33)

Het echtpaar is op jonge leeftijd al zeer bemiddeld. Zij bezitten land in Cadier en Keer, en hebben een kapitaal van bijna twee duizend gulden uitstaan. Zij verhuren twee huizen op de Boschstraat. Zij krijgen zes kinderen, waarvan de laatste, Caspar Laurent, in 1732 wordt geboren.

Eind jaren twintig leent hij grote bedragen en stelt daarvoor zijn onroerend goed als onderpand. Dit hoeft niet negatief geduid worden, het kan zijn dat hij in de handel zat. Maar in 1731 sluit de weduwe van der Haven, die zich voor hem borg had gesteld, na een procedure van zes jaar, een overeenkomst met zijn schuldeisers waarbij bepaald wordt dat ze een gedeelte betaalt maar waarbij ook afgesproken wordt dat de rest alsnog bij Lambert verhaald moet worden.

Waarschijnlijk was hij op dat tijdstip al naar elders vetrokken. Zijn neef en naamgenoot Lambert had dit ook gedaan, maar van hem en diens nageslacht horen we positieve verhalen, diens zoon Nicolaas zal als thesaurier en president van de municipale raad van Breda in de Franse tijd nog een belangrijke rol spelen. Maar hoe het afgelopen is met deze Lambert en met zijn kinderen is duister. (34)

*


Laatste bewerking:

Webbeheerder: Boed Marres.