Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

Brouwerij Marres-Ceulen

Capucijnenstraat 91
Maastricht

Gildepenning van Servatius Marres, 1771

*

Home Marres Brouwerijen contact

*

Brouwers:

August Marres (1831-1899)
brouwer van 1859 tot 1898

Edmond Marres (1874-1942)
brouwer van 1898 tot 1942

Pierre Marres(1901-1968)
brouwer van 1942 tot 1959

Hélène Marres-Ceulen 1835-1892

Hélène Marres-Ceulen

August Marres 1831-1898

Dominicus Augustus Marres

August Marres, een van de twaalf zonen van Michaël Marres, brouwer op het O.L.Vrouwe Plein, koopt na zijn verloving tezamen met zijn aanstaande bruid Helénè Ceulen een groot herenhuis op de Grote Gracht (nu 60 en 60a). Op 12 mei 1859 krijgen zij van de gemeente toestemming daar een brouwerij op te richten.
Drie maanden later huwen zij. Hélène is een dochter van Pierre Ceulen, burgemeester van St. Pieter.
De familie Ceulen was daar gedurende vier opeenvolgende generaties burgemeester tot de annexatie door Maastricht in 1920. Hieraan ontleent deze tak van de familie een band met dit dorp en op het kerkhof rond de kerk zijn zij begraven.

Huis Marres Grote Gracht 60

Huis Marres Grote Gracht
omstreeks het jaar 2000

In de tuin die grenst aan de Capucijnenstraat wordt de bierbrouwerij gebouwd. Deze heeft zijn ingang aan de Capucijnenstraat 6. Het echtpaar blijft tot hun dood wonen op de Grote Gracht.

Het echtpaar Marres-Ceulen krijgt zes kinderen.

De oudste dochter Gertude Marres (1860-1939) en de tweede dochter Hortence Marres (1863-1942) blijven ongehuwd.

De oudste zoon Pierre Marres wordt geestelijke r.k priester en docent op het Seminarie te Rolduc.

Dan volgt August Marres. Hij huwt zij nicht Julia Marres en zij zetten de brouwerij op de Kleine Gracht voort voort van haar vader Michaël Marres. Dier brouwerij heet daarma de brouwerij Marres-Marres.

De derde zoon Josephus Marres (1867-1869) leefde slechts een jaar en drie maanden. De gebeurtenis van zijn geboorte is beschreven dooe een huisgenote van wie hieronder

Het jongste kind Edmond Marres, geboren 1874 huwt Jeanne Marie Amandine Streckx uit Leuven. Zij vormen de tweede brouwersgeneratie van deze tak.

Het huis was te groot om alleen te bewonen. De bovenverdiepeing werd verhuurd. Gedurende enige tijd woonde daar Sophie Marx, de zuster van Karl Marx. Toen August met enige vrienden naar een grote Land- en wijnbouw tentoonstelling in Parijs ging kwam hij even goedendag zeggen, Sophie noemde dat afscheid nemen.
Hiernaast de foto op zijn entreekaart d.d. 12 juli 1867. (94)

Sophie Marx beschrijft de geboorte van dit zoontje aan haar zuster Caroline aldus - Sinds je weg bent was Madame Marres niet lekker, ze had keelpijn en ik was bang dat ze een hevige indigestie had. Vanochtend hoor ik haar boven praten. Ze ging naar boven om daar de naderende catastrofe af te wachten, dacht ik half en half, omdat ik verscheidene personen naar boven hoorde gaan, en inderdaad, de dokter en de baker waren zeker naar boven gegaan want na een kwartier hoorde ik dat een zoontje ter wereld was gekomen. Het is allemaal zo stil gegaan dat ik zelfs de stem van het kind niet heb gehoord. Ik ging meteen naar beneden om meneer Marres te feliciteren, want beleefd zijn kost zo weinig. Hij was zeer gelukkig en glansde evenveel van vreugde als van - vuil! (95)

August Marres,juli 1867

August Marres brengt de brouwerij in de Capucijnenstraat tot bloei en geeft velen werk.

*

De tweede generatie die aan het hoofd staat van deze brouwerij is het echtpaar Marres-Sterckx.

August Marres draagt in 1898 de leiding van de brouwerij over aan zijn zoon Edmond Marres. Dit gebeurt ter gelegenheid van diens huwelijk met Amandine Sterckx. In de brouwerij wordt het dan bekende Marres 'Dobbel-Aajt' gebrouwen. Het bier verlaat de brouwerij in vaten, geladen op een door een paard voortgetrokken brouwerswagen. Een vaste afzet is verzekerd doordat de brouwerij in de stad een aantal café's bezit, waarvan De Vogel Struys op het Vrijthof de bekendste is.

Het echtpaar Marres-Sterckx - 1898

Het jonge bruidspaar Edmond Marres en Amandine Sterckx

Edmond gaat in 1903 wonen in een huis verderop in de Capucijnenstraat op nr. 98 dat hij van zijn grootmoeder Anna Maria Bemelmans heeft geërft, over dit huis volgt later meer. Het huis op de Grote gracht is pas veel later verkocht bij de liquidatie van de fabriek in 1959.

Het echtpaar Marres-Sterckx heeft 10 kinderen waarvan er acht volwassen worden:

De oudste is Henri August Marie Marres (1899-1945). Hij is de eerste en enige KNO-arts in Midden-Limburg. Van 1927 tot 1945 was hij verbonden aan het St.-Josephziekenhuis in Venlo. Hij houdt spreekuur en opereert in de ziekenhuizen van Venlo, Tegelen, Roermond, Venray en Horst. Tot aan zijn overlijden houdt hij ook spreekuur aan huis: Villapark 38 te Venlo (vanaf 1953 Wilhelminapark).

Hij schrijft een indrukwekkend dagboek,‘Oorlogwinter 1944-1945’,over het zwaarste gedeelte van de oorlog. Zijn jongste zoon Luc, die gedurende meer dan dertig jaar werkzaam is geweest als huisarts in Hilvarenbeek, heeft dit dagboek in druk uitgegeven.

In november 1945 komt hij om bij een auto-ongeluk op weg naar huis na een drukke dag in Roermond, 46 jaar jong.

Henri huwt Maria de Ruyter en zij krijgen negen kinderen.

H.A.M. (Henri) Marres sr.

Henri Sr. Marres

1. Edmond Marres (1928-2012). Hij wordt ook KNO arts en is de eerste hoogleraar keel,-neus-en oorheelkunde aan de Rijksuniversiteit Limburg, tevens hoofd van de afdeling Keel-, Neus, en Oorheelkunde van het Academisch Ziekenhuis te Maastricht. Hij is de eerste hoogleraar die in de aula van deze jonge Universiteit op 22 januari 1982 een oratie uitsprak.

Edmonds enige zoon Henri Marres (1959), in al zijn voornamen naar zijn grootvader vernoemd, wordt later ook hoogleraar KNO-kunde, in het bijzonder de hoofd-halsoncologie, aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

doctoren Marres

Geertruid Marres, dochter van Lucas Marres omringd door haar vader en de zittinghebbers in de corona van hoogleraren bij haar promotie tot doctor in de medicijnen in 2011.
vlnr: Prof. Huub Hennekens, jurist, getrouwd met Lucienne Marres, prof. Henri Marres, prof. Ed Marres, KNO-artsen, Geertruid Marres, chirurg en Luc Marres, huisarts, vader van Geertruid, broer van Ed.

2. Pierre Joseph Théophile Marres (1901-1968) is de opvolger.

3. Marie Caroline Augusta Marres (zr. Josepha) (1903-1986)is religieuse, kloosterzuster in de orde van de Karmelitessen.

4. Maurice Louis Fernand Marres (1904-1972 is notaris. Hij huwt Hannie Meyers.

5. Germaine Julie Marie Marres (1905-1986) huwde Petrus Josephus Berger, koopman, directeur C.V. Hamado te Dordrecht en correspondent De Nederlandsche Bank N.V. te Venlo.

6. Mr. Emile Joseph Charles Marres (1908-1936), burgemeester van Gulpen. Hij overlijdt op 28-jarige leeftijd in Schin op Geul.

7. Hélène Clothilde Maria Marres (1909-1991) huwde Alphons Marie Joseph Teeuwen, mededirecteur van NV Greswaren Industrie Teeuwen, met vestigingen in Nederland en Duitsland.

8. Yvonne Jeanne Henriette Marie Marres (1913-1992) huwt mr. Eugène Etienne Theodore Jean Jozef Teeuwen, advocaat en procureur te Venlo, mededirecteur van Greswaren Industrie Teeuwen, en voorzitter van de werkgeversvereniging in Limburg. Officier in de orde van Oranje Nassau.

In 1942 overlijdt Edmond en komt de directie in handen van weer een volgende generatie,en wel Edmonds tweede zoon Pierre Marres.

*

Bierglas van de brouwerij Marres-Ceulen te Maastricht.

Bierglas

Reclamebord voor Marres bier

Reclamebord

Reclamebord voor Marres bier

Advertentie

Biervaten brengen naar café De Vogel Struys

Bier brengen naar café De Vogel Struys, de Huiskamer van Maastricht.
Rechts zittend op de Bok Jef Zegers. (96)

Biervaten afladen bij De Vogel Struys

Bier afladen bij De Vogel Struys.
Geheel rechts Cher Coenen. (97)

Bezoeker van gewicht in de Vogelstruys

Onverwacht bezoek in De Vogel Struys.

In 1942 overlijdt Edmond en komt de directie in handen van weer een volgende generatie en wel bij Edmonds tweede zoon Pierre Marres, die daarvoor zijn carrière in het bankwezen opgeeft. Hij was op dat moment directeur van de Nederlandsche Landbouwbank kantoor Haarlem (later opgenomen in ABN-AMRO) Hij was de enige die daarvoor in aanmerking kwam omdat zijn oudste broer Henri keel- neus- en oorarts was in Venlo en zijn jongere broer Maurice candidaat-notaris.

Pierre is gehuwd met Cornelia van de Ven. Hij neemt zitting in het bestuur van het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) van 1945 tot 1959 en is tevens lid van het Algemeen Bestuur van het Productschap voor Bier in de jaren 1956 en 1957, beiden gevestigd te Amsterdam, ook is hij bestuurslid van het Sociaal Brouwerij Centrum (SBC) eveneens te Amsterdam. Hij zal deze functies neerleggen na de sluiting van zijn brouwerij in 1957.

In Maastricht is hij onder meer voorzitter van de Stichting Pro Infantibus en de Crèche Juliana, opvang voor ongehuwde moeders en hun kinderen en houder van een melkfabriek. Hij is dit vanaf 1951 tot aan zijn overlijden in 1968. (98)

P.J.TH. Marres stort het mout voor het laatste brouwsel. (Foto H. Disch)

Pierre Marres stort op 18 september 1959 het mout voor het laatste brouwsel.

De oude brouwrecepten van deze brouwerij zijn bewaard gebleven in een gedenkschrift dat Pierre Marres enige maanden na de opheffing van de brouwerij in 1959 voor zijn familie schreef: "Enige Gegevens over de Geschiedenis der Bierbrouwerij". Hierin beschreef hij feiten uit de geschiedenis, niet alleen van de brouwerij, maar behandelde hij ook de economische situatie van de kleinere brouwerijen in zijn tijd, waar hij o.a. als bestuurslid van het Centraal Brouwerij Kantoor, veel mee te maken had. Omdat dit stuk ook persoonlijke overwegingen bevat is het niet openbaar. Belangstellenden kunnen hierover wel contact met ons opnemen.

De traditie van het brouwen wordt thans voortgezet door Herman Marres, de oudste zoon van Pierre Marres, die leermeester bierbrouwer is in het onderwijsleerbedrijf Stadsbrouwerij het Schapenkopje te Dordrecht. Dit project is een stichting die samenwerkt met het Da Vinci College, een regionaal opleidingen­centrum voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie te Dordrecht en een praktische aanvulling wil geven op het onderwijs van de school.

*

Pul Marres

*

Het huis in de Capucijnenstraat

Het huis Capucijnenstraat 98 is rond 1680 gebouwd in opdracht van de Maastrichtse burgemeester Henricus Thisius van Ingenop. Door vererving komt het in bezit van het geslacht van der Maesen 1713-1788. Van 1873 tot 1903 is het in bezit van de brouwersfamilie Bemelmans en via kwam hen kwam het in bezit van de familie Marres. Edmond Marres koopt het huis in 1903. Drie generaties Marres wonen hier gedurende meer dan zestig jaar. In 1964 verkoopt zijn kleinzoon Pierre het huis, nadat zijn kinderen het hebben verlaten, aan de Stichting Limburgse Academie voor bouwkunst. Daarna kreeg het een culturele functie. De familie woont nu verspreid over het gehele land maar houdt regelmatig een familiereünie.

Ga naar binnen

Ingang

Cultuurcentrum Marres
Centrum voor contemporaine cultuur
 
Huidige tuin en tuinhuis Marres huis

Tuin met tuinhuis

*


Laatste bewerking:

Webbeheerder: Boed Marres.