Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

Brouwerij  J. H. H. Marres

Later

Brouwerij Marres - Troosters

Later

Brouwerij August Marres - Marres

Kleine Gracht 4 te Maastricht
Gildepenning van Servatius Marres, 1771

*

Home Marres Brouwerijen contact

*

Brouwers:

Johannes Henricus Hubertus Marres, 1822-1876

brouwer van 1844 tot 1876

MichaŽl Marres, 1823-1886

brouwer van 1876 tot 1886

Augustinus Johannes Josephus Marres, 1866 - 1933

brouwer van 1886 tot 1933.

Hubert Marres, is de oudste zoon van de jong gestorven Jan Willem Marres, brouwer in de Helstraat. Hij begint een brouwerij en mouterij op de Kleine Gracht te Maastricht rond 1844 onder zijn eigen naam, J.H.H. Marres. Hij is ongehuwd en brouwt tot zijn overlijden in 1876.

*

Brouwerij Marres - Troosters

Het echtpaar Michael Larres en Sophie Troosters

Na het overlijden van zijn broer Hubert, keert MichaŽl Marres, zijn broer, die oude talen heeft gestudeerd en inmiddels directeur is geworden van het Stadscollege in het Belgische Diest terug naar Maastricht om de leiding van de brouwerij op zich te nemen. MichaŽl is in Diest gehuwd met Sophia Troosters en de brouwerij krijgt de naam Brouwerij Marres - Troosters.

Rechtszaken

Dat dit verblijf in het buitenland, ook nog na vijf jaar, gevolgen had voor zijn publieke leven in Nederland zal hij wellicht nooit hebben vermoed. Hem werd het kiesrecht ontnomen.

Het zou wel eens kunnen zijn dat in de clerikale stad Maastricht zijn lidmaatschap, zelfs voorzitterschap, van de Liberale kieskring daar de oorzaak van is. Het uitoefening van functiŽn in het vreemde land, BelgiŽ !!, die daar alleen door inboorlingen behoren te worden gedaan lijkt toch niet echt de eigenlijke reden te zijn.

Rechtszaken: mededeling in het Katholieke Dagblad De Tijd van 30 april 1881.

Het echtpaar Marres-Troosters heeft drie dochters, Julia, de oudste, huwt haar achterneef August Marres, dit is een zoon van Edmond, brouwer in de Capucijnenstraat. Als MichaŽl Marres in 1886 sterft zet zijn schoonzoon August Marres de brouwerij voort onder de naam brouwerij Marres-Marres.

De tweede dochter Emma Marres huwt de brouwer Alphons Leenaers.

De jongste dochter Mathilde Marres sterft jong op 17 jarige leeftijd in een Luiks Ziekenhuis.

*

Brouwerij Marres - Marres

Echtpaar Marres-Marres

Het jonge echtpaar August Marres en Julie Marres

Het echtpaar Marres-Troosters heeft drie dochters, Julia, de oudste, huwt in 1887 haar achterneef August Marres, dit is een zoon van Edmond, brouwer in de Capucijnenstraat. MichaŽl Marres is in 1886 overleden en zijn schoonzoon August Marres zet de brouwerij voort onder de naam brouwerij Marres-Marres voort.

August Marres, geboren in 1866, is na het overlijden van zijn schoonvader in tezamen met zijn echtgenote Julia eigenaar-directeur van de firma tot 1933 in welk jaar hij in een Luiks ziekenhuis is overleden.
Het echtpaar heeft 2 kinderen:

1. Michel A. J. J. Marres, geb. Maastricht 13 aug. 1888, industrieel, Ü Valenciennes (Fr.) 27 april 1965. hij huwde Mathilda H. L. Burgemeister, geb. Brunswijk (Dld.) 6 april 1899, gestorven te Valenciennes (Fr.) in 1973. Dit huwelijk bleef kinderloos

2. Fernand August Joseph Marres, Officier Oranje Nassau, iur. dr., geboren in 1891, president Arrond. rechtb. te Maastricht 1942-1947. Hij is in 1974 overleden. Hij huwde Hubertha B. P. BŲcker uit Rotterdam.
Zij krijgen twee kinderen:
1. Juliette Marres, geboren te Roermond in 1930, medisch sociaal werkster, zij stierf in 2121 in Worthing West Sussex (Engeland) en was gehuwd met Alexander Shoenberg, geboren in Kiev (UkraÔne) in 1907, makelaar in verzekeringen, zoon van Sir Isaac en Esther Eisenstein.
2. Renť Marres, geboren te Ginneken in 1936, phil. dr. (Leiden 1983), lid vakgroep filosophische antropologie en esthetica faculteit der wijsbegeerte v.d. Universiteit van Amsterdam en lid vakgroep Nederlands faculteit der Letteren v.d. Universiteit van Leiden. Hij is in 2015 te Diemen kinderloos overleden.

*

kleine Gracht 4 te Maastricht Foto collectie RHCL te Maastricht, inv. nr. 39622.

kleine Gracht 4 te Maastricht

Brief brouwerij Aug. Marres-Marres 27 mei 1909 Foto collectie Wil Lem.

Brief brouwerij Aug. Marres-Marres 27 mei 1909
(Foto collectie Wil Lem.)

Beugelflesdop van de brouwerij Marres-Marres

Beugelflesdoppen

Beugelflesdop van de brouwerij Marres-Marres

*


Auteur: Boed Marres, Amsterdam

laatst aangepast: