Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

Brouwerij en mouterij Marres-Thans

Maastrichtsebaan te Vroenhoven BelgiŽ

Gildepenning van Servatius Marres, 1771

*

Home Marres Brouwerijen contact

*

Brouwers:

Victor Marres (1843-1892)

brouwer van 1882 tot 1892

Philomena Marres-Thans (1846-1918)

brouwer van 1892 tot circa 1898

Lambert Marres (1884-1931)

brouwer van circa 1898 tot 1931

Hubert Marres (1876-1958)

brouwer van circa 1898 tot 1958

De stamvader van deze tak is Hubert Willem Marres (1804-1862), de jongste zoon van MichaŽl Marres, brouwer in het Pannenhuis te Biesland bij Maastricht.

Nadat BelgiŽ zich in 1839 van Nederland heeft afgescheiden opteert hij voor de belgische nationaliteit. Hij is dan al gehuwd met Elisabeth Vinckenbosch, een meisje uit dit land.

Veel Maastrichtenaren waren in die tijd meer Belgisch dan Nederlands gezind. Van zijn broers is hij het felst voor aansluiting bij BelgiŽ.

Hubert Willem Marres, Daguerreotype en foto gemaakt van deze Daguerreotype

Hubert Willem Marres 1804 - 1862
Daguerreotype
Bij cursor op beeld een hiervan gemaakte foto
(gecorrigeerd voor het spiegelbeeld) (101)

Hij is ook eens in hechtenis genomen toen hij tijdens de Belgische afscheidingsstrijd zijn genegenheid voor BelgiŽ al te openlijk toonde. Maar deze hechtenis kon gelukkig snel weer ongedaan worden gemaakt. Hubert Marres heeft niet gebrouwen maar heeft als rentenier geleefd van de opbrengst van zijn landerijen.

Uit Hubert Willem stammen twee takken. Zijn oudste zoon Hubert Frans heeft niet meer gebrouwen, vanaf 1861 wordt hij vermeld als herbergier op de Tongersestraat te Maastricht. Hij verkoopt het Pannenhuis in 1887.

Hubert Frans had een aantal kinderen waarvan enkelen in Nederland terugkeerden. Een van hen stichtte een tak, van herbergiers en aannemers. Van hen leven er geen vruchtbare mannelijke nakomelingen meer maar zij telt nog wel enkele vrouwelijke leden.

Grote Gracht circa 1920 - 1930.

Aannemersbedrijf Marres & Gilissen

*

De tweede zoon van Hubert Willem is Victor Marres. Uit deze stamt een Belgische tak. Victor is in 1843 in BelgiŽ geboren. In het jaar 1882 sticht hij te Vroenhoven aan de Maastrichtsebaan een nieuwe brouwerij. Dit wordt de Brouwerij Marres Thans.

Na zijn vroege overlijden in 1892, hij is nog geen vijftig jaar, zet zijn weduwe de brouwerij voort totdat hun zonen Hubert en Lambert de leeftijd bereikt hebben dat te kunnen doen. Zij overlijdt eind 1918. Haar zoons zullen de brouwerij verder uitbouwen.

Hubert, Jozef, Victor Marres

Hubert Marres

In 1908 wordt Hubert Marres gekozen tot burgemeester van het Belgische Vroenhoven en hij zal door de bevolking gedurende 50 jaar tot aan zijn dood in 1958 steeds weer worden herkozen. Hij was toen de langst zittende burgemeester van België. Na zijn overlijden is de brouwerij opgeheven. Lambert, die ongehuwd bleef is betrekkelijk jong op 47 jarige leeftijd in 1931 overleden.

Deze brouwerij heeft in het verzet tegen de Duitsers een grote naam opgebouwd. In de eerste wereldoorlog in 1914-18, heeft hij als vrijheidsbaken en schuilplaats voor velen gediend en was een verzamelpunt voor spionage en vluchtelingen, die door de beruchte draad, een hoogspannings­versperring op de Belgisch-Nederlandse grens naar de vrijheid in Nederland werden geholpen.
Met gevaar voor eigen leven werden zij door dit grote gezin Marres, er waren negen kinderen, geholpen.

Het heeft er alleszins naar uitgezien dat de Duitsers Hubert wilden liquideren. De bezetter had er lucht van gekregen dat de brouwerij een schakel was in een spionagenet, een verzamelpunt van mensen en inlichtingen voor de geallieerden en een springplank voor velen die daar, door een opening in de versperring, naar Nederland vluchtten om dienst te nemen in het Belgische leger.

In de moutkelders waren schuilplaatsen ingericht. Belgen, maar ook Fransen, Engelsen en Russen, zowat 4000 mensen in totaal zijn via deze brouwerij over de grens geholpen. Tenslotte raakte de bezetter op de hoogte van deze verboden activiteiten. Hubert Marres moet daarvan tijdig lont hebben geroken. Hij was al een gewaarschuwd man en had al eerder kennis gemaakt met het Duitse gevangeniswezen toen hij in het begin van de oorlog werd aangehouden en te Tongeren opgesloten samen met nog meerdere Limburgse burgemeesters omdat zij de Belgische recruten van de klas 1914 nog net voor de neus van de invallende Duitsers hadden opgeroepen en in veiligheid gebracht.

Bierfles Marres H. Vroenhoven

Bierfles


Bierfles Marres Vroenhoven

Bierfles


Beugeldop flessenbier Marres Vroenhoven

Beugeldop flessenbier
(Foto's: Arthur Kruijen en Jo de Billen)

Beugeldop flessenbier Marres Vroenhoven

Beugeldop flessenbier
 
 

Nadat in 1916 zijn broer Lambert op de tram tussen Tongeren en Riempst door de Duitse contraspionage als geheim agent werd aangehouden, vluchtte Hubert met zijn jongere broer Victor over de grens naar Nederland. Lambert werd echter gearresteerd en hij mag van geluk spreken dat hij de inlichtingen die hij vlak voor zijn arrestatie nog op zak droeg tijdig kon vernietigen. Hij werd niettemin aangehouden samen met zijn zuster Anna, toen nog ongehuwd, zijn broer Felix en twee brouwerijknechten. Felix, Lambert en Hubert Marres werden alle drie ter dood veroordeeld, de laatste bij verstek. De overige arrestanten kregen zware tuchtstraffen. De doodvonnissen werd later gelukkig omgezet in levenslange dwangarbeid. Felix en Lambert werden gedeporteerd naar Duitsland en gevangen gezet te Werden. Na de oorlog kwamen zij vrij. Hij stierf in 1958. Hij was ridder in de Kroonorde van BelgiŽ, drager van de Gouden medaille van Leopold II, burgelijk kruis 1e klasse, burgelijke medaille 1e klasse, en vereerd met de erepenning van de provincie Linburg.

Tijdens de oorlog was Hubert uiteraard niet in functie, maar bij zijn vijftigjarig jubileum als burgemeester werden de oorlogsjaren eervol meegeteld. (102)

Felix Marres in Duitse Gevangenschap

Foto krant:Het Belang v Limburg, 27 febr. 1970.

*


Auteur: Boed Marres, Amsterdam

laatst aangepast: