brouwerspenning van LeonardusBemelmans, recto

Brouwerijen Verwanten
Marres

Gildepenning der brouwers van Leonardus Bemelmans

*

Brouwerij
Prick
De Gouden Brandwijnketel Brouwerij
Loomans-Marres
Brouwerij
Leenaers - Marres
Brouwerijen Home

Brouwerij Prick

Helstraat 930 (later 9) Maastricht

*

Jan Willem Marres, geboren in 1794 als zoon van Michaël Marres, brouwer in het Pannenhuis te Biesland, begint deze brouwerij bij zijn huwelijk in 1826 met Margaretha Prick, dochter van Henri Prick brouwer te St. Pieter. Jan Willem sterft jong, in 1833 op 38 jarige leeftijd en Margaretha overlijdt ruim een half jaar later in 1834. Ze laten vijf wezen achter, waarvan de oudste Johannes Henricus Hubertus 11 jaar is. Deze start later een brouwerij op de Kleine Gracht die uiteindelijk de Brouwerij Marres-Marres genoemd wordt.

De brouwerij in de Helstraat wordt vanaf 1834 voortgezet door Simon Servaes Prick (1802-1868) een broer van Margaretha, die gehuwd is met Maria Kruyen. Hun dochter Maria Helena Hubertina Prick (1847-1916) huwt Gaspar Lambert Sougnez (1842-1895), deze wordt brouwer op de Groote Gracht en lid van de gemeenteraad van Maastricht, 1891-1895.

In 1861 behoort de brouwerij van Simon Servaes Prick in de Helstraat tot de kleine brouwerijen. De brouwerij van zijn broer de brouwerij en Mouterij H.H. Prick-Lijnen in de Rechtstraat had in dat jaar een zesmaal grote productie.

Waarschijnlijk is de brouwerij na het overlijden van Simon Servaes in 1868 voortgezet door zijn zoon Henri François Hubert Prick (1839-1896). Deze is in het jaar 1872 gehuwd met Hubertine Sougnez.

François zal wel zijn leven lang hebben gebrouwd en eerst na zijn overlijden in 1896 zal de opheffing hebben plaats gevonden, in ieder geval is dit gebeurd vóór het jaar 1906, want in de lijst van bieromzetten van Maastrichtse brouwers 1907-1911 komt hij niet meer voor. Blijkens die lijst beëindigt een A. Prick, brouwer in de Lenkulenstraat, in het jaar 1908 als laatste van de familie Prick zijn brouwerij in deze stad. (1).

*

De gelagkamer Prick in de Hel is decennialang rondom het midden van de 19e eeuw de beroemdste van Maastricht en tot ver over de grenzen bekend.

Een vaste klant schreef hierover in 1874 een fraai verhaal: In de meeste dier gelagkamers zat tegen vijf à zes uur eene vrouw met mondkost. Ze heette "kindjenswijf" - een kindje was een broodje van bizondere vorm. Het gerenommeerdste huis van dien aard was dat van de brouwer Prick in de Helstraat (Ik spreek van anno 1840-1860.) Het was bekend van Groningen tot Luxemburg, van Antwerpen tot Den Helder. Wie niet bij Prick was geweest, was niet uit geweest. Men zat er bizonder Zondags, 's Maandags en Donderdags, dat waren vroeger de gewone uitgangsdagen, als gepakte haringen. Men betaalde bij het heengaan, contrôle was onmogelijk; tienduizend gemutste glazen wierden dus ontdoken. Er waren ook liefhebbers, die er op loerden of een der gasten voor een ogenblik zijn glas onbeheerd liet staan. Wip was het ledig en hij kon een nieuw bestellen. Die categorie noemde men pinteveegers.

Bierpul brouwerij Prick

Bierpul brouwerij
Prick - Lijnen (2)

Prick had in zulke neering rijk moeten worden, maar hij wierd het niet. Toen het contrôle (boter bij de visch) wierd ingevoerd, verliep het. Het kindjeswief van Prick was vrouw Polman. Een zindelijke vrouw. Zij had van alles: broodjes, kaas, eieren, haringen, bokkemen, slakken (carcollen), worst, garnalen, noten en hazelnoten, krabben enz. Vrouw Polman verlootte eieren. Daartoe had ze een plankje, van een tot tien genummerd; ieder nummer kostte twee cent. Met een spel kaarten werd geloot. De nummers waarop Hartenaas en Hartenkoning viel waren gewonnen. De winnaars kregen ieder twee eieren. Op een ogenblik was de plank vol. Men kocht er ad twee cent een gesmeerd broodje bij, en zoo zijn daar 10.000-tallen van eieren verslonden. (3)

Een voortreffelijk tijdsbeeld vindt U op de pagina Helstraat van Breur Henket.

*

Brouwerij L.van Aubel Marres
Jodenstraat 26 Maastricht

Léon van Aubel, die in 1874 gehuwd was met Sophie Marres, dochter van Michel Marres op het Onze Lieve Vrouwe Plein, had de brouwerij L. van Aubel-Marres In den Gulden Brandeweyn Ketel in de Jodenstraat 26.

Jacobus Franciscus (Jacques) Marres (1840-1902) neemt in 1886 na het overlijden van zijn zwager Léon de leiding van de brouwerij op zich.

Hun zoontje Léon van Aubel is dan pas 12 jaar. In 1902 neemt Léon van Aubel jr. na het overlijden van Jacques Marres de leiding op zich.

In 1921 is de brouwerij opgehouden te bestaan. Dit pand is nu een Rijksmonument.

*

Brouwerij Loomans-Marres
Moesmarkt 12-13, nu Sint Amorsplein, Maastricht

1. Petrus Wouters, brouwer op de Moesmarkt te Maastricht, huwde te Isabella Noyen.

2. Maria Anna Wouters, ged. Maastricht (St. Cath.) 26 juli 1743, † Maastricht 27 april 1817, huwde te Maastricht (St. Cath.) 1 mei 1668, Lambertus Hustinx, ged. Lanaken (Belg.) 21 jan. 1741, vestigde zich te Maastricht waar hij brouwersleerling werd bij de brouwerij van de weduwe Wouters op de Moesmarkt hoek Sporenstraat, werd op 21 sept. 1768 burger Maasticht en ingeschreven in het Brouwersambacht, brouwer op de Moesmarkt, gouverneur van het brouwersambacht (1790), † Maastricht 31 aug, 1808, zoon van Renerus Hustinx, brouwer te Smeermaas-Lanaken, en Helena Paulussen. Uit dit huwelijk:

3. Johannes Petrus Hustinx, ged. Maastricht (St. Jacob) 15 dec. 1788, brouwer op de Moesmarkt, † Maastricht 4 aug. 1867, huwde te Maastricht 18 juli 1821 Johanna Theodora Cleeren, ged. Maastricht (St Nic.) 3 febr.1787, † Maastricht 3 dec. 1861, dochter van Hubertus en Maria Catharina Minckelers. Uit dit huwelijk:

Sint_Amorsplein_12

Sint Amorsplein 12 en 13  –  Recent

4. Anna Maria Isabella Hustinx, geb. Maastricht 21 aug. 1822, † Maastricht 12 okt. 1895, huwde Maria Thomas Franciscus Hubertus Loomans, geb. Lanaken (Belg.) 12 sept. 1818, brouwer en distillateur op de Moesmarkt, † Maastricht 8 okt. 1889, zoon van Adam Franciscus Hubertus en Maria Catharina Veugen. Uit dit Huwelijk:

5. Albertus Franciscus Alexander Loomans, geb. Maastricht 6 juni 1859, brouwer op de Moesmarkt (beëindigde de brouweij in 1913), † Maastricht 17 okt. 1919, huwde te Maastricht 31 mei 1892 Marie Lambertine Victorine Marres, geb. Maastricht 6 aug. 1869, † Maastricht 26 nov. 1930, dochter van dr. litt. en philos. Johannes Leonardus Marres en Maria Hubertina Frederika Isabella Hustinx.

De brouwerij is beëindigd in 1916.

*

Brouwerij Leenaers - Marres
Hoogbrugstraat 42 Maastricht

Brouwer: Alphonse Jean Henri Leenaers (1858 - 1934)

In 1861 was er in de Hoogbrugstraat één brouwerij, de gebroeders Dolmans. Deze was toen de op een na grootste van de stad.

Alphonse "De Beurstel" Leenaers bevond zich in de jaren 1907-1915 in de middenmoot. Na zijn overlijden is de brouwerij waarschijnlijk beëindigd.

Het gebouw is thans een Rijksmonument (mon. nr. 27797)

Hoogbrugstraat_42_Monumentnr, 27797, Monumenten.nl

Hoogbrugstraat 42 - Recent

*


Auteur: Boed Marres, Amsterdam

laatst aangepast: