Gemeenteraadsverkiezingen 19 mei 1919

Pamflet liberale partij van C. Treub, De Economische Bond.

De Economische Bond was een Nederlandse liberale politieke partij, opgericht op 15 december 1917. Hij beoogde de sinds het eind van de 19e eeuw bestaande verdeeldheid bij de liberalen op te heffen. Er bestonden namelijk drie liberale partijen: de Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en de links-liberale Vrijzinnig Democratische Bond.

De voorman van de Economische Bond was oud-minister Wim Treub. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij een uiterst bekwaam minister. In die functie wist hij het financiële en economische leven draaiende te houden, ondanks allerlei moeilijkheden op het gebied van de handel.

Van Treub is de uitspraak Wie voor zijn dertigste geen socialist is, heeft geen hart, wie het na zijn dertigste nog is, heeft geen verstand. Deze beroemde uitspraak wordt vaak ten onrechte toegedicht aan Sir Winston Churchill, maar hij komt van de vroeg twintigste-eeuwse politicus Wim Treub.

Eugène is niet gekozen in de raad waar sinds 1869, dus gedurende 47 jaar. een Marres deel van had uitgemaakt.

verkiezingspamflet tweede kamer verkiezingen 1919, Economische Bond

Naar Brouwerij Eugène Marres