TIELENS

Wapen Tielens

Inleiding: In België bestaan verschillende geslachten Tielens. Het hier behandelde geslacht Tielens stamt uit het dorp Exel in het land van Loon in de huidige Belgische provincie Limburg en vestigde zich in het midden van de 18e eeuw te Maastricht.

RHCL-not Nolens-10-11-1769-Zegel Tielens

Wapen: Het Maastrichtse geslacht Tielens voert:
Doorsneden: I in blauw drie gouden gesteelde rozen met twee bladeren op de delingslijn; II in blauw drie gouden sterren. Helmteken: een gouden ster. Dekkleden: Blauw gevoerd van goud.

Zegel: De oudst bekende voerder van dit wapen is Leonardus Tielens (V), gehuwd met Elisabeth Neven, blijkens de lakafdruk van zijn wapen, zonder kleur­aan­duiding op het mutueel testament van hem en zijn echtgenote verleden op 10 november 1769 door notaris Hubert Nolens te Maastricht.
Het helmteken is een ligatuur van de letters L en T getopt door een ster uit het schild. (45)

*

Stamlijst

I. Paulus Tielens, woonde te Hechtel (Belgisch Limburg), † na 1690, tr. Margriet van Velthoven, † Hechtel 3 mei 1694.

II. Jan Tielens, koopman te Exel en vermeld als schepen van Exel in 1740, † 6 sept. 1749, tr. Anna Maria Gijbels, † Kleine Brogel (Prins-bisdom Luik) 28 nov. 1765, dr. van Leonardus Gijbels en en Margaretha Bogaers.

III Leonardus Tielens, hij wordt burger van Maastricht in 1758 en is koopman en bankier te Maastricht. Hij huwt Elisabeth Neven.

IV. Joannes Tielens, bankier en peijmeester (schepen voor financiën) van Maastricht en lid van de gemeenteraad 1815-1821, huwt Gertrudis Coenegracht.

V. Jean Godefroid Hyacinthe Tielens, bankier en lid van de gemeenteraad van Maastricht, gehuwd met Annette Wilhelmine Josephine van Aken.

*

Portretten Tielens

Jean Godefroid Hyacinthe Tielens 1797 - 1860 Annette Wilhelmine Josephine Tielens-van Aken 1797 - 1877
Jean Godefroid Hyacinthe Tielens
1797 - 1860

Geboren te Maastricht op 22 augustus 1797 als zoon van Joannes Tielens, bankier en peymeester voor Luikse zijde te Maastricht, lid van de Gemeenteraad van Maastricht 1815-1821, en van Marie Getrude Coenegracht.

Directeur en mede-eigenaar Tielensbank
Lid van de gemeenteraad van Maastricht van 1841 tot 1851.

Hij huwde te Maastricht op 23 april 1818 Annette W.J. van Aken en stierf aldaar op 20 augustus 1860.

Annette Wilhelmine Josephine van Aken
1797 - 1877

Geboren te Maastricht op 4 februari 1797 als dochter van Léon Guillaume van Aken, j.u.l., rijproost van de schepenbanken van Sichen en Susschen, kanunnik van St. Servaes, schepen 1788, gezworene van Maastricht 1790, lid van de gemeenteraad van Maastricht 1815 - 1817, en van Anna Sophie Theodora Josepha Quilelmina de Moers. Haar broer Jean van Aken 1796-1860, was burgemeester van Maastricht.

Zij huwde te Maastricht op 23 augustus 1818 Jean G.H. Tielens en stierf te Maastricht op 22 augustus 1877.

*

Emma Tielens-Stevens Philippe Godefroid Hubert Tielens 1827-1886
Emma Cornelia Stevens
1833 - 1865

Geboren te Maastricht op 12 september 1833 als dochter van Pierre Stevens, industrieel, directeur-eigenaar van de Koninklijke wapenfabrieken P. Stevens te Maastricht, en van Marie Joséphine Bonjour.

Zij huwde te Maastricht op 4 juli 1854 Philippe G.H. Tielens.

Zij stierf te Maastricht op 30 nov. 1865.

Philippe Godefroid Hubert Tielens
1827 - 1886

Geboren te Maastricht 28 november 1827 als zoon van voorgaande

Directeur papierfabriek Gebroeders Tielens & Co te Meerssen.

Hij huwde te Maastricht op 4 juli 1854 Emma Cornelia Stevens, tr. 2e maal te Maastricht op 18 febr. 1868 haar zuster Anna Maria Mélanie Stevens.
Hij stierf te Maastricht op 2 april 1886.

Leon Godefroid Hubert Tielens 1855-1919 Maria Wilhelmina Josephina Tielens-Corten 1864 - 1952
Léon Godefroid Hubert Tielens
1855 - 1919

Geboren te Maastricht op 21 april 1855 als zoon van voorgaande.

Industrieel, directeur papierfabriek Gebr. Tielens & Co te Meerssen.

Hij huwde te Maastricht 2 september 1884 Maria Wilhelmina Josephina Corten.
Gestorven te Maastricht 28 augustus 1919.

Maria Wilhelmina Josephina Corten
1864 - 1952

Geboren te Maastricht op 12 mei 1864 als dochter van Pierre Louis Hubert Corten, lid firma Becker-Corten, wijnhandel te Maastricht, en van Maria Margaretha Clementina Becker.

Zij huwde te Maastricht 2 september 1884 Léon G.H. Tielens
Zij stierf te Maastricht op 5 april 1952.

Clémentine Marie Anne Joséphine Tielens, 1889 - 1964 William Marie Edmond Antoine Franquinet 1884 - 1964
Clementina Maria Anna Josephina Tielens
1889 - 1964

Geboren te Maastricht op 2 september 1889 als dochter van voorgaande.

Zij huwde te Weert-Meerssen op 25 april 1911 William Marie Antoine Edmond Franquinet.

Zij stierf te Maastricht 28 augustus 1964.

William Marie Edmond Antoine Franquinet
1884 - 1964

Geboren te Maastricht op 11 juni 1884, zoon van Marie Hubert Edmond Franquinet, graanhandelaar en Meelfabrikant te Maastricht, en Marie Emilie Philomène Antoine Polus.
De portretten van zijn voorouders staan op een eigen pagina.

Nederlands vice-consul te Hasselt (België), werkzaam Landbouw Crisis organisatie, secretaris Culturele Raad van Limburg, reserve majoor vrijwillige Landstormkorps motor­dienst, lid Roermondse carnavalsvereniging, Raad van elf.

Hij huwde te Meerssen op 24 april 1911 Clementina Maria Anna Josephina Tielens en overleed te Geleen op 2 december 1964.

*

Bommema Tielens-Corten
en
haar kleinkinderen

Bommema-Tielens-en-kleinkinderen
Namen

Juli 1927 op Slavante

1. John Franquinet
2. Thuur Tielens
3. Maurice Franquinet
4. Paula Bongaerts
5. George Tielens
6. Léon Tielens
7. Philippe Tielens
8. Wiesje Bongaerts

9. Albert Bongaerts
10. Thuur Tielens
11. Eduard (Frère) de Beaumont
12. Yvonne Franquinet
13. BONMAMA
14. Lucien de Beaumont
15. Alice de Beaumont
16. Charles Bongaerts

17. Irène Franquinet
18. Edith Tielens
19. Germaine Bongaerts
20. Juke Bongaerts
21. Robert Franquinet
22. Jo Bongaerts
23. Léon Bongaerts
24. Willy Franquinet


HOME

Genealogie in Ned. Patriciaat

Laatste bewerking:

Webbeheerder: Boed Marres