De Wapens van de Leden van het Amsterdamse Chirurgijnsgilde - 3

in het Theatrum anatomicum in de Sint Anthonispoort of de Waag

Waag I           Waag II           Waag III           Rondschrift
FREDERICUS RUYSCH M:D: Anatomiae ac Botaniae Professor
prof.Ruijsch
Piet.r Oosdorp
Oosdorp
Danl. Germershuise
Gemershuyse
Wapenschild Amsterdams chirurgijns
Jean D.Millij.
de Milly
Andr,s Boekelman.
Boekelman
Dirk Cloes.
Cloes
Corn,s Boekelman.
Boekelman
Abel Horst
Horst
Hans Hartman.
Hartman
BERNARDUS VAN VIJVE
v, Vijve
Ant. van Paemburg
v.Paeemburg
Gerrit Corver
Corver
Adria:n Coenerding
Coenerding
Nicolaas Heems.
Heems
Hendrik Smekes
Smekes
Ian Coenerding
Coenerding
Pieter Muijser
Muijser
DIRK SMIDT.
Smidt
Isaac Hartman.
Hartman
Ian Koenerdingh
Koenerding
Adam de Voogt.
de Voogt
Roelof Roelvinck.
Roelvinck
Theod: Van Brederode
v.Brederode
Emanuel. Le Doux.
Le Doux
ANTHONI MILAAN.
Milaan
Dirk Cloes
Cloes
ELIAS HUYZER.
Huyser
Adriaan. Verduyn.
Verduyn
Piet.r Adriaansen
Adriaansen
Joan Wunsch
Wunsch
Claas Kiesz.
Kiesz
Benjamin van Tongeren.
v.Tongeren
Hilling van Velsen
v.Velsen
Pieter Plaatman.
Plaatman
Simon Kelle
Kelle
Harm.s Strijker.
Strijker

Ga met de cursor over de plaatjes om een vergroting


HOME
HERALDIEK