De Wapens van de Leden van het Amsterdamse Chirurgijnsgilde

in het Theatrum anatomicum in de Sint Anthonispoort of de Waag
RONDSCHRIFT
Waag I           Waag II           Waag III           Rondschrift

Auditor te disce, et dum per singula vadis.

Toehoorder bestudeer het, en ga dan ieder afzonderlijk.

Crede vel in minima parte latere Deum

Geloof tenminste enigerwijze in God

Qui vivi nocuere mali. post funera prosunt.

Die het slechte leven schaden, zijn na de begrafenis voordelig.

Et petit ex ipsa commoda morte salus.

En streeft van hieruit naar de voordelen door een aangename dood

Exuviæ sine voci docent, et mortua quamvis

stemloos leren de overblijfselen, en hoezeer ook dood

Frusta, vetant ista nos ratione mori.

Daarom weigeren wij te sterven

Frons, digitus, ren, lingua, caput, cor, pulmo, cerebrum

Gelaat, vinger, nier, tong, hoofd, hart, long, hersenen

Ossa, manus, vivo dant documenta tibi ~

Botten, hand, geven u voorbeelden bij het leven ~

Aanvullingen en verbeteringen van deze vertaling zijn hartelijk welkom via een e-mail naar Boed Marres


HOME
HERALDIEK