familiewapen Marres

Marres

Wapens van
Naamgenoten Marres

familiewapen Mares

Mares

Zowel in het Nederlands- als het Franstalige gebied bestaan er veel naamsvarianten Marres. Alleen al in de provincie Luik is er een klein tiental onderling niet verwante geslachten. Twee daarvan worden besproken bij de stad Luik. Hier volgt nog een aantal Luikse wapens en één Spaans wapen. Van wapens in alleen grijze tinten zijn de kleuren onbekend.

Maastricht

De Mauro

Vanaf de 13de eeuw is dit geslacht in de stad vermeld. Gerardus de Mauro wordt in 1296 vermeld als schepen, een Nicolaas de Mauro in 1365. Nicolaas voerde blijkens zijn zegel uit 1335: rechtsingehoekt en in het schildhoofd een morenkop. (10)

wapen de Mauro

Moers - Moors

Dit geslacht is vanaf de 14e eeuw gevestigd in Veltweselt. Hun naam werd ook als Moors en Morees geschreven. Hun hof was een leen van het huis Dieteren, dat een jongere tak van het huis Limburg kan zijn, ze waren aan dit geslacht verwant.
In 1463 zegelt een Wijnant Moers als laat van de hof Van den Edelenbamt te Veltweselt met: een leeuw en in een vrijkwartier drie rozen. (11)

wapen Moers

(de) Moers - Morees

Oude patricische familie in Maastricht en Tongeren. Dit is mogelijk een tak van het Veltweseltse geslacht Moers. In de 17e eeuw waren leden van deze familie zowel in Maastricht als in Tongeren gezworenen, schepen en burgemeester. Er zijn meerdere allianties met de landadel.
Wapen: in goud drie morenkoppen. (12)

wapen Moers

De zuidelijke Nederlanden


Massart de Mares

Zegel uit 1374.

Wapen: Gevierendeeld, 1 en 3: gedwarsbalkt in twee en gepaald van drie stukken; 2 en 4: drie ruiten. (13)

wapen Masart de Mares

Willem de Mares

Zegel uit 1374.

Wapen: Een adelaar. (14)

wapen Willem de Mares

Bertrand de Mares

Maire de sa cour et de la cour de Jean et Remy de Mares, et de Maroye, veuve de Henri Rennewart.

Sceau le 21 juillet 1443.

Écu: une fourche à 2 dents posées en pal, accosté à dextre d'une fleur de lis et à sinestre d'une étoile à 6 rais. (15)

wapen Betrand de Mares

Mares in kwartier van der Houven.

Brussel omstr. 1725.

Wapen: in blauw een dwarsbalk, vergezeld van drie griffioenskoppen met pijltong, alles goud. (15a)

Johan des Marets

Tenant la cour de Dame Marie de Bolland, dame de Jeneffe et châtelaine hérétiere de Waremme, chevaleresse.

Sceau le 9 mars 1453

Écu: semé de fleurs de lis, au franc quartier à trois fasces. (16)

wapen Johan de Mares

de Maret - Demaret

Land van Luik. wapen: in goud een rode roos, goud geknopt en groen gepunt op een groene steel met vier groene bladeren. (17)

wapen de Maret

Jacques des Mares

Geadeld met de titel Baron in 1663.

Wapen: In zilver een zwarte schuinbalk, vergezeld beiderzijds van een boeket van drie groen gesteelde rode rozen iedere steel met een groen blad. Helmteken: een van de boeketten. (18)

wapen des Mares

Des Marets

Een geslacht dat meerdere burgemeesters aan Huy leverde.

Wapen : in goud vier rode lelies, en een vrijkwartier gepaald van zilver en blauw waarover een rode dwarsbalk beladen met vier zilveren eieren. (19)

wapen des Marets

De noordelijke Nederlanden

Moorrees

Het Noordnederlandse geslacht Moorrees stamt uit Eijsden en wordt daar in de gichtregisters vermeld vanaf 1454. Het voert een gevierendeeld wapen: I en IV: in blauw drie morenkoppen, II: in groen drie zilveren morellen, III: in zilver twee afgewende rode barbelen.
Er zijn 18de eeuwse varianten met o.a. in het derde kwartier een stuurrad, duidend op hun beroep van Maasschipper. (20)

wapen Moorrees

De Marez, Marees

Het Noordnederlandse geslacht de Marez, waaruit o.a de geslachten de Marez Oyens en de Marees van Swinderen stammen is afkomstig van Antwerpen en vestigde zich begin 17e eeuw te Amsterdam. Het pretendeerde te stammen uit het middeleeuwse Kamerrijkse geslacht de Mares. Het ging vanaf 1669 het wapen van dit geslacht voeren: in blauw een zilveren kruis vergezeld van vier gouden rozen; helmteken: een uitkomende turk; schildhouders: twee gouden griffioenen. (21)

wapen de Marez

De Maret, de Marets

Het geslacht de Maret Tak voert: I en III. in zilver een zwarte dode tak; II en III. in blauw een gouden dwarsbalk vergezeld boven van drie gouden zespuntige sterren en beneden van een reiger met een aaltje in de snavel staande op een gouden grond. (22)
Zij stammen via een vrouwelijke lijn af van een geslacht de Maret dat zich eind zeventiende eeuw te Middelburg vestigde. Van dit wapen de Maret zijn geen oude afbeeldingen of zegels bekend. (23) Rietstap vermeldt dit wapen onder de naam des Marets (Holl.).

wapen de Maret

Frankrijk

de Maret- Atrecht

Het wapen van het oude adellijke, al in de middeleeuwen vermeldde, Atrechtse geslacht de Maret is enige tijd door het Noord-Nederlandse geslacht de Marrez gevoerd voordat zij het Kamerrijkse wapen overnamen.
Het is doorsneden, de bovenhelft blauw met drie gouden rozen, de onderhelft zilver met twee rode rozen. (24)

wapen de Maret, Atrecht

de Mares - Kamerrijk

Het Kamerrijkse geslacht de Mares is een zeer oud adellijk geslacht dat terug te voeren is tot 1096 toen de stamvader meedeed aan de eerste kruistocht. Het voerde aanvankelijk in verschillende varianten rozen.
Tenslotte: in blauw een zilveren kruis vergezeld van vier rode rozen. Helmteken: een griffioen. (25)

wapen Mares, Kamerrijk

Marès - Manduel

Het Franse wijnbouwersgeslacht Marès te Manduel voert: in  blauw een zilveren schuinstaak vergezeld van drie rode harten, een boven en twee onder de staak. Schildhouder: een hert in natuurlijke kleur.
Het is uitvoeriger beschreven op een eigen pagina.

wapen Mares, Manduel, Franlrijk

Marès - Cissac-Medoc

Alix Marès is momenteel de gérante van het château Puy Castéra te Cissac-Medoc in de Bordeau. Deze familie Marès is verwant aan die uit Nîmes. Zij maakte een kwart eeuw geleden een tweede wijn met de naam Château Marès en plaatsen hun wapen op het etiket.
In blauw een zilveren schuinbalk vergezeld van drie gouden harten, een boven en twee onder de balk.

.
wapen Mares, Cissac-Medoc, Franlrijk

Spanje

Mares

Blasón: En sinople una banda de oro.

Repertorio de blasones de la comunidad hispánica, (26)

wapen Mares, Spanje

Home
Heraldiek
Contact