Wapens Marres in Luik
in de 13e eeuw

Aan de middeleeuwse Luikse familie Marres worden in de litteratuur drie verschillende wapens toegeschreven.

De familie staat met zijn allianties vermeld in Le Miroir des Nobles de Hasbaye, 1102 -1398, maar heeft geen eigen artikel. Het was verwant aan de families de Hemricourt, Boileau de Mons en du Chateau de Slins. Hun dochter Agnès de Mares wordt une damoyselle de bonne nation genoemd.

armoiries de Hemricourt

13e eeuw

Een zoon van het echtpaar de Hemricourt-de Marres, Johan de Mares, ging in de geestelijke stand en werd kanunnik van Saint Gilles en landdeken van Rochefort. Hij nam de achternaam van zijn moeder aan en noemde zich Johan des Mares. Hij voerde in zilver een rood schuinkruis en een hartschild met het wapen Hemricour.

Jacques de Hemricourt beschrijft in Miroir des Nobles de Hesbaye een manuscript dat hij publiceerde in 1398 de genealogieën van de oude adellijke families van Luik en omstreken, met name het Hespenland, vanaf het jaar 1102 en hun heldendaden in de oorlog van 1290 tot 1335 tussen de Awans en de Waroux, vergelijkbaar met de Noord-Nederlandse Hoekse en Kabeljauwse twisten, maar dan bloediger. (1)

De auteur van het handschrift behoorde tot de oude Luikse adel en was verwant aan het geslacht Marres. Zijn oom Goffin de Hemricourt, die vermeld wordt als stadssecretaris van Luik in 1335 en 1338 en veel schreef over vredesaangelegenheden, was gehuwd met Agnès, een dochter Johan de Marres, maître de la cité van Luik in 1269.

Van het geslacht Marres - in het originele handschrift geschreven als de Mares of des Mares en in de hertaling van 1673 als des Marez of des Marets of des Marests - worden een viertal adellijke allianties genoemd. Alleen van de adellijke families worden de wapens beschreven.

Het betreft hier het huwelijk van de hierboven genoemde Johan de Marres, met een dochter van Bauduin du Château de Slins en de huwelijken van drie van Johans familieleden. Agnès Marres, hierboven al genoemd, gehuwd met Goffin de Hemricourt. Verder Maroie Marres gehuwd met Johan Boileau de Mons, baljuw van Hesbaye 1317 - 1322, schepen van Luik 1335 - 1344, ridder na 1339 en ook een meisje Marres dat zonder haar voornaam vermeld wordt, dat gehuwd was met Goffin des Tombes.

*

Burgemeester Johan de Mares in 1269
Recueil héraldique des bourguemestres de la noble cité de Liege;
armoiries de Marres de Liège 1720

1720

Johan de Mares wordt in 1269 burgemeester van Luik 1269. Hem wordt het volgende wapen toegeschreven: d'or semé de fleurs de lis de gueules; au lambel de cinq pendants d'azur, brochant en chef. Vertaald: van goud bezaaid met rode lelies en in het schildhoofd over alles heen een blauwe barensteel met vijf hangers. J.P. Gramme Recueil Héraldique des Bourguemestres de Liège, 1720 (2)

De wapenfiguur bezaaid met lelies wordt gevoerd door veel Haspengouwse families. In de eerste plaats zijn dit de zeven baanderheren die zeker of mogelijk afstammen van het geslacht Dammartin. Dammartin de Warfusée voerde rood bezaaid met lelies. (3). Daarnaast is er een fors aantal geslachten uit de Hesbaye die dit wapen met een breuk voerden zoals deze Marres. (4).

*

armoiries de Marres de Liège 1843

1843

In zijn Collection des Tombes et Epithaphes dans le Pays de Hesbaye, Gand, 1845, beschrijft Léon baron de Herckenrode het wapen onder de naam des Marets als d'or à trois feuilles de Marais au naturel. (5)

Th. de Renesse, Dictionnaire des figures héraldiques, Brussel 1894, staat het vermeld onder de feuilles nénuphars, trois, sinople sur or.

J.B. Rietstap, Armorial Général, Gouda, 1887 vermeldt: d'or à trois feuilles de nénuphar de sinople. Hij geeft geen bronvermeldingen.

Verwantschap tussen het Maastrichtse en het oudere Luikse geslacht Marres is aannemelijk maar niet bewezen. Aan het einde van de veertiende eeuw, vanaf 1388, is landbezit bekend van de Maastrichtse familie Marres in het Luikse land te Zussen. Hier verwierf onze stamvader Johan Marres in 1402 een hofstede die eerder in het bezit was geweest van de ridders van Boxberch. In het aangrenzende Heukelom, dat onder de jurisdictie viel van het aan Maastricht toebehorende graafschap de Vroenhof bezat de familie eigen hofstedes die tot in de 17e eeuw in familiebezit zijn gebleven.

*

Wapens aangehuwden

armoiries du Château de Slins

armoiries de Hemricourt

armoiries de Boileau de Mons

Château de Slins

Hemricourt

Boileau de Mons


Home
Heraldiek
Contact