Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

MARRES

BROUWERIJEN

Gildepenning van Servatius Marres, 1771

*

Le Vert Galant De Wildeman Het Pannenhuis De Kommel Blauwe Hond De Deken Dubbele Arend
EugŤne Marres Marres-Ceulen De Valk Louis Marres Marres-Prick Marres-Marres Marres-Thans

Brouwerij De Valk

Boschstraat 105 te Maastricht

Brouwers:

MichaŽl Marres (1826-1898)

Brouwer van 1849 tot 1898

Clťment Marres (1848-1927),

Brouwer van 1898 tot 1927.

Logo Valkenbrouwerij Marres

Fabrieksmerk Valkenbrouwerij
M.J. Marres Zoon, 1849.

MichaŽl Marres is de oudste zoon van MichaŽl Marres brouwer in de Plankstraat na de afbraak van de Sint Nicolaaskerk aan het Onze Lieve Vrouweplein.

MichaŽl huwt in 1849 Maria Cecilia Clementina Fisse en begint dan de Brouwerij MichaŽl Marres zoon, op de Boschstraat. Later noemt hij die de Brouwerij De Valk, soms ook De Valkenbrouwerij. Een sprekende naam gezien de twee uitkijkende valken naast de poort van de brouwerij.

In 1862 wordt hij gekozen in de gemeenteraad en vanaf 1867 is hij wethouder van Maastricht. In 1882 wordt hij lid van de provinciale staten van Limburg, en al deze functies bekleed hij tot aan zijn dood in 1898.

Brouwerij de Valk op de Boschstraat te Maastricht

De brouwerij in 1897
Plaats de cursor op de foto voor huidige situatie

(Foto 2008: Antonie de Beaumont)

Als jong, beginnend politicus heeft hij in 1865 een enorme politieke ruzie met Petrus Regout, de grootste Maastrichtse fabrikant van die tijd. Deze is oud kamerlid en staat dan op het toppunt van zijn invloed.

Deze ruzie wordt in het openbaar in de Maastrichtse kranten, grotendeels in het Frans, uitgevochten met ingezonden brieven en redactionele commentaren, tweemaal wordt er zelfs een hele weekendbijlage aan gewijd. De rel eindigt met een aanklacht van Regout tegen MichaŽl Marres wegens opruiing van de arbeiders. Regout eist een lijfstaf en jarenlange opsluiting.

MichaŽl Marres beschuldigt de redacteur van een plaatselijke krant ervan een broodschrijver voor Regout te zijn en hoont hem om bij Regout met de hoed in de hand salirisverhoging te vragen. Chapeau roepen de aanhangers van Marres, hier in de dubbele betekenis van hoofddeksel als ook in de betekenis van bravo. Sindsdien heet MichaŽl Chapeau Marres, in het Nederlands 'De Hoed Marres'.
De integrale discussie staat op politiek.

Hotel Victoria te Maastricht

Cafť Victoria in de Wyckerbrugstraat, in opdracht
van MichaŽl Marres gebouwd in 1888.

Clťment Marres, officieel MichaŽl Clemens Marres, de oudste zoon van MichaŽl marres volgt hem in al zijn functies op, in 1883 in de brouwerij, in 1898 in de gemeenteraad en in 1915 in het stadsbestuur.

Clťment heeft tevens twee distilleerderijen. Een ligt bij zijn brouwerij en heet ook De Valk. De andere ligt in de Anthoniusstraat en heet De Engel. Clťment is een zeer eigenzinnig persoon - familieleden lezen meer over hem op de voor intimi bedoelde hoek - hij hield zich met veel zaken bezig. Gevoel voor humor kan hem niet ontzegd worden blijkens deze gedenksteen die hij in zijn fabriek na een verbouwing liet plaatsen. (87)

Gevelsteen voor uitzonderlijke prestatie
Van hier 18 karren doodsbeenderen naar het R.K. kerkhof gebracht - de Tongersehof 2
Foto: Breur Henket

Gevelsteen voor uitzonderlijke prestatie

In 1907 trekt Clťment zich terug en geeft de directie over aan zijn enige zoon George Marres, 1889-1928. Hij is enig kind en zijn moeder is kort voor zijn achtste verjaardag gestorven. Zij vader hertrouwde maar dit huwelijk blijft kinderloos. De stiefmoeder is nogal afstandelijk. Als een en twintig jarige krijgt hij de leiding over de fabriek. Later schreef hij eens dat hij tegen zijn zin bierbrouwer is geworden, maar dit deed omdat hij zich daartoe tegenover zijn vader moreel verplicht achtte.

Vader MichaŽl Marres, zoon Clťment Marres en waarschijnlijk de procuratiehouder
geschat rond 1890

Na het overlijden van zijn vader in 1927 beŽindigt Georges Marres de brouwerij, verlaat het land en laat niets meer over zich horen. Tegen het einde van de vorige eeuw blijkt dat hij op oudere leeftijd in BelgiŽ is gehuwd en daar in 1960 kinderloos is overleden. Zijn echtgenote overlijdt 93 jaar oud in 1982 te Leuven en uit haar nalatenschap komt zijn fotoalbum op de markt. Dit heeft enige geldswaarde wegens de kaft.

Via een omweg komt het album terecht in het Jenevermuseum in Hasselt. Daar ontdekt men dat het om een Maastrichtse brouwerij gaat en komt het via een ruil terecht in het Sociaal historich Centrum van Limburg, dat toen gevestigd was op de Boschstraat vlak bij de vroegere brouwerij. Het berust nu in het RHCL te Maastricht. Het album bevat veel foto's van de brouwerij met personeelsleden in actie, verder een hotel en een aantal cafť's van zijn vader.

Op 15 maart 2005 droeg het Jenevermuseum dit album over aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

Het personeel

Het personeel

Brouwkelder met bierketels

Brouwkelder met bierketels

Lagerkelder, Georges Marres en personeel

Lagerkelder, Georges en personeel

Magazijn

Magazijn

Brouwerskar

Brouwerskar

Clťment en George Marres met personeel voor een groot lagervat

Clťment en George Marres met personeel voor een groot lagervat.

*

De tweede zoon van de oude MichaŽl, Joseph Marres, 1849-1893, blijft ongehuwd en vestigt zich als wijnhandelaar in Londen

Zijn derde zoon, Constant Marres, 1851-1916, start een wijnhandel en distilleerderij op de van Hasseltkade met een kantoor op de Boschstraat 31. Hij heeft ook een gistfabriek.

Deze Constant heeft twee zoons, de oudste zoon naar zijn vader vernoemd Constant Marres, 1883-1944 blijft ongehuwd, Hij zet de distilleerderij voort tot aan zijn overlijden in 1944.

Constant heeft ook nog zes dochters waaronder Pauline Marres die de marineofficier Paul Plantenberg huwt. Zij is lerares is en verwerft bekendheid met het schrijven van een aantal romans en historische boeken. Na haar dood hertrouwt Paul Plantenberg met Gabrielle Regout, weduwe van haar broer Fernand Marres.

De jongste zoon Fernand Marres, 1885-1957, wordt architect en huwt een kleindochter van de man met wie zijn opa zo'n ruzie had gemaakt, Gabrielle Regout.

Constant Marres-oranjebitter-1922- afbeelding martkplaats

*

Geschilderd portret van MichaŽl Marres, brouwer en wethouder
Geschilderd portret van Clement Marres, brouwer en wethouder

MichaŽl Jacobus Marres
wethouder te Maastricht 1867-1898.

MichaŽl Clemens Marres
wethouder te Maastricht 1915-1919.

Henri Goovaerts, Olieverf op doek, 1901, 74,5x58,7cm,
Collectie Bonnefantenmuseum Maastricht. (88)

J. Mees, Olieverf op doek, 1911, 68x55cm,
Collectie Bonnefantenmuseum Maastricht.

*

Stadhuis Maastricht, raam in de prinsenkamer, 1918, Antiekglas in lood grisaillezilver, Vensters Marres en Franquinet in de Prinsenkamer van het Stadhuis van Maastricht
Detail raam Prinsenkamer in het Stadhuis Maastricht
Detail raam Prinsenkamer in het Stadhuis Maastricht
Stadhuis Maastricht, raam in de prinsenkamer, 1918, Antiekglas in lood grisaillezilver, Vensters Marres en Paulissen in de Prinsenkamer van het Stadhuis van Maastricht
Detail raam Prinsenkamer in het Stadhuis Maastricht
Detail raam Prinsenkamer in het Stadhuis Maastricht

Ramen van vroegere wethouders in de Prinsenkamer van het stadhuis van Maastricht

In 1918 zijn gebrandschilderde ramen geplaatst, geweid aan de wethouders die Maastricht tot dan toe gekend had.
Links de ramen van MichaŽl Marres en zijn neef Guillaume Franquinet.
Rechts de ramen van Clťment Marres en M. Paulussen.
Midden: Details van de ramen van Michael en Clťment Marres.

*

Burgemeester, Wethouders, gemeenteraadsleden
en dienstdirecteuren van Maastricht in 1892

Vergroot

*

De zilveren sierketting geschonken aan burgemeester Pyls bij zijn zilveren ambtsjubileum in 1892
in de schakels sataan de namen van de raadsleden
De zilveren sierketting geschonken aan burgemeester Pyls bij zijn zilveren ambtsjubileum in 1892

Foto L. Jacobs, 2012. (89)


Home
Contact