Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

Brouwerij Marres-Ceulen

Grote Gracht later Capucijnenstraat te Maastricht

Gildepenning van Servatius Marres, 1771

*

Home Marres Brouwerijen contact

*

Brouwers:

August Marres (1831-1899)

brouwer van 1859 tot 1898

Edmond Marres (1874-1942)

brouwer van 1898 tot 1942

Marres-Ceulen (1901-1968)

brouwer van 1942 tot 1959

August Marres 1831-1898

Dominicus Augustus Marres

August Marres, een van de twaalf zonen van Michaël Marres, brouwer op het O.L.Vrouwe Plein, koopt na zijn verloving tezamen met zijn aanstaande bruid Helénè Ceulen een groot herenhuis op de Grote Gracht (nu 60 en 60a). Op 12 mei 1859 krijgen zij van de gemeente toestemming daar een brouwerij op te richten.
Drie maanden later huwen zij. Hélène is een dochter van Pierre Ceulen, burgemeester van St. Pieter.
De familie Ceulen was daar gedurende vier opeenvolgende generaties burgemeester tot de annexatie door Maastricht in 1920. Hieraan ontleent deze tak van de familie een band met dit dorp en op het kerkhof rond de kerk zijn zij begraven.

Huis Marres Grote Gracht 60

Huis Marres Grote Gracht
omstreeks het jaar 2000

In de tuin die grenst aan de Capucijnenstraat wordt de bierbrouwerij gebouwd. Deze heeft zijn ingang aan de Capucijnenstraat. Het echtpaar blijft tot hun dood wonen op de Grote Gracht.

Het huis was te groot om alleen te bewonen. De bovenverdiepeing werd verhuurd. Gedurende enige tijd woonde daar Sophie Marx, de zuster van Karl Marx. Toen August met enige vrienden naar een grote Land- en wijnbouw tentoonstelling in Parijs ging kwam hij even goedendag zeggen, Sophie noemde dat afscheid nemen.
Hiernaast de foto op zijn entreekaart d.d. 12 juli 1867. (94)

Sophie Marx beschrijft de geboorte van August junior, die overigens maar een jaar heeft geleefd, aan haar zuster Caroline aldus - Sinds je weg bent was Madame Marres niet lekker, ze had keelpijn en ik was bang dat ze een hevige indigestie had. Vanochtend hoor ik haar boven praten. Ze ging naar boven om daar de naderende catastrofe af te wachten, dacht ik half en half, omdat ik verscheidene personen naar boven hoorde gaan, en inderdaad, de dokter en de baker waren zeker naar boven gegaan want na een kwartier hoorde ik dat een zoontje ter wereld was gekomen. Het is allemaal zo stil gegaan dat ik zelfs de stem van het kind niet heb gehoord. Ik ging meteen naar beneden om meneer Marres te feliciteren, want beleefd zijn kost zo weinig. Hij was zeer gelukkig en glansde evenveel van vreugde als van - vuil! (95)

August Marres,juli 1867

August Marres brengt de brouwerij in de Capucijnenstraat tot bloei en geeft velen werk. Van de verschillende brouwerijen Marres worden foto's van personeelsleden verzameld. Aanvullingen hierop worden in dank aanvaard.

groepsfoto personeel brouwerij Marres-Ceulen, omstreeks 1900

Groepsfoto Personeel omstreeks 1900

*

August Marres draagt in 1898 de leiding van de brouwerij over aan zijn zoon Edmond Marres. Dit gebeurt ter gelegenheid van diens huwelijk met Amandine Sterckx. In de brouwerij wordt het dan bekende Marres 'Dobbel-Aajt' gebrouwen. Het bier verlaat de brouwerij in vaten, geladen op een door een paard voortgetrokken brouwerswagen. Een vaste afzet is verzekerd doordat de brouwerij in de stad een aantal café's bezit, waarvan De Vogel Struys op het Vrijthof de bekendste is.

Edmond gaat in 1903 wonen in een huis verderop in de Capucijnenstraat op nr. 98 dat hij van zijn grootmoeder Anna Maria Bemelmans heeft geërft, over dit huis volgt later meer. Het huis op de Grote gracht is pas veel later verkocht bij de liquidatie van de fabriek in 1959.

Bierglas van de brouwerij Marres-Ceulen te Maastricht.

Bierglas

Reclamebord voor Marres bier

Reclamebord

Reclamebord voor Marres bier

Advertentie

Biervaten brengen naar café De Vogel Struys

Bier brengen naar café De Vogel Struys, de Huiskamer van Maastricht.
Rechts zittend op de Bok Jef Zegers. (96)

Biervaten afladen bij De Vogel Struys

Bier afladen bij De Vogel Struys.
Geheel rechts Cher Coenen. (97)

Bezoeker van gewicht in de Vogelstruys

Onverwacht bezoek in De Vogel Struys.

In 1942 overlijdt Edmond en komt de directie in handen van weer een volgende generatie en wel bij Edmonds tweede zoon Marres-Ceulen, die daarvoor zijn carrière in het bankwezen opgeeft. Hij was op dat moment directeur van de Nederlandsche Landbouwbank kantoor Haarlem (nu opgenomen in Fortis bank). Hij was de enige die daarvoor in aanmerking kwam omdat zijn oudste broer Henri keel- neus- en oorarts was in Venlo en zijn jongere broer Maurice candidaat-notaris.

Marres-Ceulen heeft zitting in het bestuur van het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) van 1945 tot 1959 en is tevens lid van het Algemeen Bestuur van het Productschap voor Bier in de jaren 1956 en 1957, beiden gevestigd te Amsterdam, ook is hij bestuurslid van het Sociaal Brouwerij Centrum (SBC) eveneens te Amsterdam. Hij zal deze functies neerleggen na de sluiting van zijn brouwerij in 1957.

In Maastricht is hij onder meer voorzitter van de Stichting Pro Infantibus en de Crèche Juliana, opvang voor ongehuwde moeders en hun kinderen en houder van een melkfabriek. Hij is dit vanaf 1951 tot aan zijn overlijden in 1968. (98)

P.J.TH. Marres stort het mout voor het laatste brouwsel. (Foto H. Disch)
Marres-Ceulen stort op 18 september 1959 het mout voor het laatste brouwsel.

De oude brouwrecepten van deze brouwerij zijn bewaard gebleven in een gedenkschrift dat Marres-Ceulen enige maanden na de opheffing van de brouwerij in 1959 voor zijn familie schreef: "Enige Gegevens over de Geschiedenis der Bierbrouwerij". Hierin beschreef hij feiten uit de geschiedenis, niet alleen van de brouwerij, maar behandelde hij ook de economische situatie van de kleinere brouwerijen in zijn tijd, waar hij o.a. als bestuurslid van het Centraal Brouwerij Kantoor, veel mee te maken had. Omdat dit stuk ook persoonlijke overwegingen bevat is het niet openbaar. Belangstellenden kunnen hierover wel contact met ons opnemen.

De traditie van het brouwen wordt thans voortgezet door Herman Marres, de oudste zoon van Marres-Ceulen, die leermeester bierbrouwer is in het onderwijsleerbedrijf Stadsbrouwerij het Schapenkopje te Dordrecht. Dit project is een stichting die samenwerkt met het Da Vinci College, een regionaal opleidingen­centrum voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie te Dordrecht en een praktische aanvulling wil geven op het onderwijs van de school.

*

Pul Marres

*

Het huis in de Capucijnenstraat

Het huis Capucijnenstraat 98 is rond 1680 gebouwd in opdracht van de Maastrichtse burgemeester Henricus Thisius van Ingenop. Door vererving komt het in bezit van het geslacht van der Maesen 1713-1788. Van 1873 tot 1903 is het in bezit van de brouwersfamilie Bemelmans en via kwam hen kwam het in bezit van de familie Marres. Edmond Marres koopt het huis in 1903. Twee generaties Marres wonen hier gedurende meer dan zestig jaar. In 1964 verkoopt zijn kleinzoon Marres-Ceulen het huis, nadat zijn kinderen het hebben verlaten, aan de Stichting Limburgse Academie voor bouwkunst. Daarna kreeg het een culturele functie.

De familie woont nu verspreid over het gehele land maar houdt regelmatig een familie reünie

Ga naar binnen

Ingang

Cultuurcentrum Marres
Centrum voor contemporaine cultuur
 
Huidige tuin en tuinhuis Marres huis

Tuin met tuinhuis

*


Laatste bewerking:

Webbeheerder: Boed Marres.