Zoutziederij - Saline Schoolplaat

Zoutziederij

ZOUTZIEDERIJ  JOS MARRES

1870 - 1957

BRUSSELSESTRAAT

*

Hollands fluitschip
Zout halen in La Rochelle.

Fluitschip

Zoutzieders:

Joseph Marres (1845-1911)
          Zoutzieder van 1870 tot 1911

Jos Marres (1878 - 1942,
          Zoutzieder van 1911 tot 1942

Paul Marres (1880-1942)
          Zoutzieder van 1911 tot 1942

Rein Sevenstern (1908 - 1974)
          gehuwd met Miep Marres
          Zoutzieder van 1942 tot 1957.

Joseph Marres

Joseph Marres ca. 1898

Joseph Marres koopt in 1871 van de advocaat mr. Hendrick Seydlitz de zoutziederij op de Brusselse­straat. Het fraaie huis aan de straat blijft woonhuis en praktijk van Mr Seydlitz. Na diens overlijden koopt Joseph 1899 ook dit huis. (1) Joseph is een zoon van Michael Marres, brouwer op het O.L.Vr. Plein te Maastricht. Hij is een zeer energiek persoon.

De kleine zoutziederij bouwt hij op tot een landelijk werkende firma en hij is ook actief in de politiek, dat heeft hij overigens gemeen met meer van zijn broers. Hij is gedurende lange tijd lid van de gemeenteraad van Maastricht en vanaf 1898, tot een jaar voor zijn overlijden in 1911 lid van de Provinciale Staten van Limburg.

Met drie anderen, leden van de families Lhoest, Regout en Rutten, richt hij in 1877 De Maastrichtse Bouwvereniging op, een particuliere organisatie die woningen voor arbeiders bouwde aan de Herbenusstraat, het Lindenkruis en de Statensingel te Maastricht.

Zoutziederij Marres vroegere kantoor

Oude kantoor van de zoutziederij.

Zoutraffinaderijen Jos. Marres - advertentie

Advertentie

Briefpapier Zoutraffinaderij Jos Marres, 29 november 1901 Collectie Wil Lem.

Rekening

Zijn zonen Jos en Paul Marres bouwen de fabriek steeds verder uit, maar zij zijn ook op meerdere gebieden als industriëlen actief.

Zo zijn ze in 1908 medeoprichters van de steenfabriek Belvédère in het Bosscherveld te Maastricht, waarvan Paul Marres enige tijd directeur en lange tijd president commissaris zal zijn.

Jos en Paul overlijden beiden in het oorlogsjaar 1942, waarna de directie overgaat op Rein Sevenstern, die gehuwd is met Miep Marres, de dochter en enig kind van Jos Marres. Rein Sevenstern combineert deze taak met het bestuur van zijn brandewijnfabriek te Dieren in Gelderland.

In 1953 wordt nog een nieuwe zoutketel van 15 x 8 meter gekocht die het jaar daarop in gebruik wordt genomen. Er zijn dan zes zoutpannen en een personeelsbestand van zeven en tachtig man (2).

In 1957 is de zoutraffinaderij gestopt en wordt de fabriek ontmanteld. Het archief is verdwenen. Per toeval vindt men soms in een verwijzing hiernaar (3). Op de plaats van het fabrieksterrein is nu een woonwijk met in het centrum het Herdenkingsplein.

Eugene III Marres, Rein Sevenstern en Pierre Marres in 1954

Vlnr:   Eugene Marres III - Rein Sevenstern, echtgenoot van Miep Marres - Pierre Marres - 1954. De poort van de zoutziederij en het huis van Seidlitz omstreeks 1850

De poort van de Zoutziederij en het huis van Seidlitz omstreeks 1850 (5)

Maquette zoutziederij Marres Maastricht, straatzijde. gebouwd door de Stichting Maastricht 1867.

Maquette zoutziederij Marres, straatzijde, zoals waarschijnlijk in 1867.
Onderdeel van een reeds voltooid gedeelte van de Maquette van Maastricht,
die gebouwd wordt door de Stichting Maastricht 1867. (6)

Maquette zoutziederij Marres Maastricht, achterzijde. gebouwd door de Stichting Maastricht 1867

Maquette zoutziederij Marres, achterzijde, zoals waarschijnlijk in 1867.

Luchtfoto' van de Zoutziederij Marres midden 20e eeuw.

Luchtfoto van de Zoutziederij Marres midden 20e eeuw.

*

Voorgeschiedenis.

De zoutziederij is mogelijk al oud. Het beroep van zoutzieder wordt in Maastricht al in 1626 vermeld. Van deze zoutziederij vond ik nog een vermelding uit 1797. Maximiliaan den Appel, die kort daarvoor met Anna Martha Cazeau is gehuwd koopt dan tezamen met zijn schoonvader Jan Cazeau deze zoutziederij, die toen dus al bestond.

Na het overlijden van Jan Cazeau in 1817 en diens echtgenote Anna Peil in 1820 gaat de zoutziederij in 1825 naar hun oudste dochter Sophia, 1893-1867, echtgenote van Willem Jacob Strengnart, die ook actief lid was van de gemeenteraad van Maastricht.

De zoutziederij gaat in 1830 naar zijn zoon J.J.W.H. Stregnart, 1819-1870. De leiding wordt dan in handen gegeven van Hubert Seidlitz. In 1850 neemt Stregnart de leiding weer over.
Na het overlijden J.J.W.H. Stregnart in 1870 verkoopt zijn weduwe de fabriek aan Joseph Marres. (4)

*

Album van foto's van de zoutziederij in volle actie.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is een fotoalbum gemaakt van de zoutziederij
in volle actie met dampende zoutpannen en medewerkers op kantoor.
Mogelijk heeft iemand die in nog in bezit.
Heel graag wil ik met hem of haar in contact treden.


Home
Contact