Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

MARRES

BROUWERIJEN

Gildepenning van Servatius Marres, 1771

*

Le Vert Galant De Wildeman Het Pannenhuis De Kommel Blauwe Hond De Deken Dubbele Arend
EugŤne Marres Marres-Ceulen De Valk Louis Marres Marres-Prick Marres-Marres Marres-Thans

Brouwerij
Servatius Marres

Op de Bisschopskommel
te Maastricht

Brouwer:

Servatius Marres, 1683-1725

brouwer van 1710 tot 1725.

Watermolen aan de Bisschopskommel.

Watermolen aan de Bisschopskommel

Servatius is een van de vier zonen van Lambertus Marres, brouwer in De Wildeman. Hij is in 1683 geboren. Het is aannemelijk dat hij in zijn jonge jaren zijn broer Aegidius bijgestaan heeft in Het Pannenhuis te Biesland. Hij getuigt over de vechtpartij die daar in 1710 plaats vond.

In ditzelfde jaar huurt hij een huis buiten de Tongerse poort op de Bisschopskommel aan de Jeker naast de Oliemolen (31). In een verlengingscontact opgemaakt in 1718 is de huur 80 rijksdaalders en drie amen goed bier (32).

Servatius huwt in 1708 Anna Maria Janssen, dochter van Johannes Janssen alias van der Horst uit de omgeving van Bunde-Ulestraten. Het echtpaar krijgt zes kinderen. Servatius overlijdt plotseling op 43 jarige leeftijd, een half jaar voor de geboorte van zijn laatste kind en wordt in de kerk van Wolder voor het hoofdaltaar begraven.

Een van zijn zonen wordt ook brouwer, dat is Aegidius Marres, die brouwer wordt van de brouwerij De Blauwe Hond achter het Vleeshuis te Maastricht. De oudste zoon Lambertus is koopman in bier, gedistilleerd en zout en verhuist naar Breda. Zijn zoon werd daar chirurgijn en na de verdrijving van het Hollandse bestuur kon hij als katholiek lid worden van de gemeenteraad van Breda. Hij werd daar later voorzitter van en ook werd hij thesaurier van Breda. Nu zouden we zeggen wethouder van financiŽn. Met zijn twee dochters die twee broers Delhougne huwden, een was officier in het Franse leger en de andere advocaat in Brussel, stierf deze tak uit.


Home
Contact